การเริ่มต้นกับ ISO 14001 การจัดการสิ่งแวดล้อม

ค้นหาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อเริ่มต้นกับ ISO 14001 และค้นพบวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณในขณะนี้และในอนาคต นอกจากนี้คุณยังจำเป็นต้องเข้าใจความต้องการของ ISO 14001


ISO 14001 การจัดการสิ่งแวดล้อมคืออะไร

ISO 14001 เป็นมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากลที่แสดงวิธีที่จะนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพในสถานที่ ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ยังคงสามารถมองเห็นได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้คุณเติบโตในขณะที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการเจริญเติบโตนี้ โดยการประชุมข้อกำหนด ISO 14001, ISO 14001 ระบบกำหนดกรอบเพื่อช่วยให้คุณสามารถตอบสนองคาดหวังของลูกค้าที่สูงขึ้นของความรับผิดชอบขององค์กรรวมทั้งข้อกำหนดทางกฎหมายหรือกฎระเบียบ


ISO 14001 มีประโยชน์อย่างไร

  • การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นช่วยลดของเสียและพลังงานใช้
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพในการลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของคุณ
  • แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามในการขยายโอกาสทางธุรกิจของคุณ
  • ตรงตามข้อบังคับทางกฏหมายเพื่อความโปร่งใสในการทำงานและเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าของคุณ
  • เตรียมความพร้อมสำหรับภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมั่นใจโครงการที่ปรึกษาร่วม

หลักสูตรที่ปรึกษาร่วมของเรา (ACP) คุณสามารถเชื่อมต่อกับที่ปรึกษาด้านเป็นอิสระซึ่งสามารถให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่คุณต้องการที่จะใช้ระบบการจัดการ


Training courses to get you started in ISO 14001

ISO 14001 environmental management can be adapted to organisations of all sizes and sectors, and our training is designed for all levels of experience.


ทำไมต้องเลือก BSI ?

เราเป็นผู้บุกเบิกมาตรฐานมานานกว่า 100 ปีมาแล้วและปัจจุบันเราเป็นผู้นำตลาดของมาตรฐานต่างๆ อาทิ เช่น ISO 9001,ISO14001,ISO22301,ISO2700 และ ISO 22000  เราให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้ากว่า 80,000 ราย ตั้งแต่องค์กรระดับโลกจนถึงธุรกิจขนาดเล็กที่มีมุ่งมั่นใน 172 ประเทศเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันของพวกเขา


ในฐานะที่เป็นหนึ่งในไม่กี่องค์กรที่มีความเข้าใจในมาตรฐานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ เราไม่เพียงแต่ตรวจประเมินองค์กรของท่าน เราจึงสร้างมาตรฐานใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นและฝึกทีมทั่วโลกเพื่อใช้งานได้ดีขึ้นและทำงานได้ดีขึ้น ความรู้ของเราสามารถเปลี่ยนองค์กรของคุณได้


BSI คือองค์กรให้การรับรองมาตรฐานสากลแห่งแรกของโลก โดยเริ่มใน     ปี พ.ศ. 2444 ได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิศวกรรมแห่งลอนดอน โดยการนำของท่านเซอร์จอห์น วอลฟแบรรี่ ผู้ออกแบบอาคารคู่ซึ่งเป็นเสาหลักของสะพานลอนดอนบริดจ์ จนกระทั้งปี พ.ศ. 2461 ได้กลายมาเป็นสมาคมมาตรฐานวิศวกรรมแห่งอังกฤษ หลังจากนั้น 2 ปี ได้รับพระราชทานตราตั้งแห่งราชวงศ์อังกฤษ (Royal Charter) ต่อมาในปี พ.ศ. 2464 ได้เปลี่ยนมาเป็นสถาบันมาตรฐานอังกฤษและได้เปลี่ยนชื่อเป็น BSI Group เมื่อปี พ.ศ. 2541