การดำเนินการ ISO 14001 การจัดการสิ่งแวดล้อม

การวางแผนสำหรับอนาคตของคุณประยุกต์ใช้ ISO 14001 กับธุรกิจของคุณ ร่วมงานกับเราเพื่อสร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สามารถเพิ่มโอกาสใหม่ให้กับธุรกิจ


คุณพร้อมสำหรับการดำเนินงานหรือยัง?

การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพจะง่ายขึ้นเพียงคุณเข้าร่วมกับเรา และเราเข้าใจว่าแต่ละองค์กร - ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก - ที่มีขั้นตอนและต่างมีแผนสิ่งแวดล้อมของพวกเขา นั่นเป็นเหตุผลที่เราขอนำเสนอแพ็กเกจบริการที่เป็นเอกลักษณ์ความเป็นคุณ ISO 14001สามารถรวมชุดบริการที่เฉพาะเจาะจงที่ธุรกิจของคุณจะประสบความสำเร็จระดับโลกการจัดการสิ่งแวดล้อม -ลดต้นทุนของบริการที่คุณไม่ต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาชนะความท้าทาย


เราจะช่วยคุณสร้างรูปร่าง ISO 14001 แผนโครงการการทำงานร่วมกับระบบที่มีอยู่แล้วในตำแหน่งและเราจะช่วยคุณแนะนำธุรกิจทั้งหมดที่คุณผ่านขั้นตอนการดำเนินการ


เคล็ดลับสำหรับการใช้ ISO 14001

  1. ได้รับความมุ่งมั่นและการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง
  2. มีส่วนร่วมทางธุรกิจทั้งหมดที่มีการสื่อสารภายในที่ดี
  3. เปรียบเทียบระบบที่มีคุณภาพที่มีอยู่ของคุณด้วยข้อกำหนด ISO 14001 
  4. ได้รับความคิดเห็นของลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
  5. สร้างทีมงานดำเนินเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
  6. มีแผนการทำงานและแบ่งปันบทบาทความรับผิดชอบและระยะเวลา
  7. ปรับตัวเข้ากับหลักการพื้นฐานของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมกับธุรกิจของคุณ
  8. กระตุ้นการมีส่วนร่วมกับการฝึกอบรมของพนักงานและแรงจูงใจ
  9. แบ่งปันความรู้ ISO 14001 และส่งเสริมให้พนักงานในการฝึกอบรมตามผู้ตรวจสอบภายใน
  10. มีการตรวจสอบมาตรฐาน ISO 14001 ที่คุณกับระบบ ISO 14001 ความต้องการที่จะให้แน่ใจว่าคุณได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้นโครงการที่ปรึกษาร่วม

หลักสูตรที่ปรึกษาร่วมของเรา (ACP) คุณสามารถเชื่อมต่อกับที่ปรึกษาด้านเป็นอิสระซึ่งสามารถให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่คุณต้องการที่จะใช้ระบบการจัดการ


หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อช่วยให้คุณใช้งาน ISO 14001

ISO 14001 การจัดการสิ่งแวดล้อมสามารถปรับให้องค์กรทุกขนาดและหน่วยงานและการฝึกอบรมของเราถูกออกแบบมาสำหรับทุกระดับของประสบการณ์.ทำไมต้องเลือก BSI ?

มากกว่า 100 ปีที่ซึ่งเราเป็นผู้นำมาตรฐาน การรับรองกับ BSI ท่านสามารถแสดงให้ลูกค้าท่าน คู่แข่ง ผู้ส่งมอบ พนักงานและผู้ถือหุ้นว่าท่านได้เลือกใช้ผู้ให้การรับรองที่เป็นที่ยอมรับ ในอุตสาหกรรมและท่านเลือกที่จะร่วมกับองค์กรที่จัดทำมาตรฐาน

มากกว่า 65,000 ลูกค้าที่ได้รับการรับรอง และเราใช้ผู้ตรวจประเมินที่เป็นพนักงานประจำมากกว่าผู้ให้การรับรองอื่นๆ  เราเป็นหนึ่งในผู้ให้การรับรองขนาดใหญ่และมีประสบการณ์อันหลากหลาย ซึ่งหมายถึงท่านจะได้รับการตรวจประเมินและรับรองที่รบกวนการทำงานและสร้าง ต้นทุนในการดำเนินงาน

เมื่อท่านได้รับการรับรอง เราจะทำการตรวจประเมินตามรอบเวลาเพื่อประเมินว่าท่านได้มีการกระทำที่สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานที่ระบุหรือไม่ เราทำการเลือกผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์ตรงกับอุตสาหกรรมท่าน ด้วยเหตุผลนี้ผู้ตรวจเราจะมีความรู้เชิงลึก

เราจะส่งมอบรายงาน รายงานนี้จะให้รายละเอียดการวิเคราะห์ว่าระบบบริหารท่านนั้นดีเพี่ยงใด และมากกว่านั้นยังเป็นการเปรียบเทียบสมรรถนุองค์กรท่านกับองค์กรอื่นๆในอุตสาหรรมท่าน