ISO 14001 สำหรับธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง (SMEs)

ISO 14001 การจัดการสิ่งแวดล้อมให้สิทธิประโยชน์เท่าเทียมกันสำหรับธุรกิจทุกขนาด แนะนำระบบการจัดการชั้นนำระดับโลกต่อธุรกิจของคุณและคุณจะได้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของคุณ - ให้คุณโอกาสทางการค้ามากขึ้นในขณะนี้และในอนาคต


สร้างมาตรฐาน ISO 14001 สำหรับ SMEs

ธุรกิจขนาดเล็กที่ทำงานกับเราสามารถบรรลุผลเดียวกันจากการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เช่น บริษัท ขนาดใหญ่ เรารู้ว่าคุณอาจจะมีงบประมาณที่เข้มงวดมากขึ้นและใช้เวลาน้อย นอกจากนี้เรายังรู้ว่า ISO 14001 สามารถลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลา นั่นเป็นเหตุผลที่เราให้แพคเกจบริการที่สามารถปรับแต่งให้มีเฉพาะบริการที่คุณต้องการ - ]fค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและความซับซ้อนของการบรรลุข้อกำหนด ISO 14001


เราสามารถช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการที่ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ยังคงสามารถมองเห็นได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และเร็ว ๆ นี้จะค้นพบวิธีที่จะตอบสนองความคาดหวังสูงของลูกค้าข้อกำหนดทางกฎหมายและการร้องขอการประกวดราคาสำหรับ SMEs ที่มีอนาคตที่ยั่งยืนหลักสูตรการฝึกอบรมจะช่วยให้คุณเริ่มต้นใน ISO 14001

เมื่อคุณตอบสนองข้อกำหนด ISO 14001, ISO 14001 การจัดการสิ่งแวดล้อมสามารถปรับให้องค์กรทุกขนาดและภาค และการฝึกอบรมของเราถูกออกแบบมาสำหรับทุกระดับของประสบการณ์โครงการที่ปรึกษาร่วม

หลักสูตรที่ปรึกษาร่วมของเรา (ACP) คุณสามารถเชื่อมต่อกับที่ปรึกษาด้านเป็นอิสระซึ่งสามารถให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่คุณต้องการที่จะใช้ระบบการจัดการ


เป็นส่วนหนึ่งในการสร้่งมาตรฐาน

เราเปิดให้คำแนะนำสำหรับมาตรฐานใหม่และใช้เวลาเหล่านี้เพื่อปรึกษาหารือกับสมาคมอุตสาหกรรมหรือองค์กรที่เทียบเท่า เราแน่ใจว่าเราให้ข้อมูลมาตรฐานที่ถูกต้องโดยการทำงานร่วมกับผู้แทนจากองค์กรผู้บริโภคสถาบันวิชาชีพการรับรองการทดสอบและการตรวจสอบร่างกาย; สถานประกอบการทางการศึกษาขององค์กรวิจัยในสหราชอาณาจักรได้รับแจ้งหน่วย; หน่วยงานบังคับใช้และหน่วยงานรัฐบาล

หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยการส่งอีเมลหรือโทร +44 845 080 9000


ทำไมต้องเลือก BSI ?

มากกว่า 100 ปีที่ซึ่งเราเป็นผู้นำมาตรฐาน การรับรองกับ BSI ท่านสามารถแสดงให้ลูกค้าท่าน คู่แข่ง ผู้ส่งมอบ พนักงานและผู้ถือหุ้นว่าท่านได้เลือกใช้ผู้ให้การรับรองที่เป็นที่ยอมรับ ในอุตสาหกรรมและท่านเลือกที่จะร่วมกับองค์กรที่จัดทำมาตรฐาน

มากกว่า 65,000 ลูกค้าที่ได้รับการรับรอง และเราใช้ผู้ตรวจประเมินที่เป็นพนักงานประจำมากกว่าผู้ให้การรับรองอื่นๆ  เราเป็นหนึ่งในผู้ให้การรับรองขนาดใหญ่และมีประสบการณ์อันหลากหลาย ซึ่งหมายถึงท่านจะได้รับการตรวจประเมินและรับรองที่รบกวนการทำงานและสร้าง ต้นทุนในการดำเนินงาน

เมื่อท่านได้รับการรับรอง เราจะทำการตรวจประเมินตามรอบเวลาเพื่อประเมินว่าท่านได้มีการกระทำที่สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานที่ระบุหรือไม่ เราทำการเลือกผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์ตรงกับอุตสาหกรรมท่าน ด้วยเหตุผลนี้ผู้ตรวจเราจะมีความรู้เชิงลึก

เราจะส่งมอบรายงาน รายงานนี้จะให้รายละเอียดการวิเคราะห์ว่าระบบบริหารท่านนั้นดีเพี่ยงใด และมากกว่านั้นยังเป็นการเปรียบเทียบสมรรถนุองค์กรท่านกับองค์กรอื่นๆในอุตสาหรรมท่าน