ISO 14001 การจัดการสิ่งแวดล้อม

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวใจของการดำเนินงานจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน มาตรฐานสากลนี้จะช่วยให้คุณลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของคุณรวมทั้งการเติบโตทางธุรกิจของคุณ


คุณพร้อมสำหรับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วหรือยัง?

ไม่ว่าคุณจะใหม่กับ ISO 14001 หรือต้องการใช้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เรามีหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมทรัพยากรและการบริการ เราขอเสนอแพคเกจที่สามารถพัฒนาให้ธุรกิจของคุณในการก้าวสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมของคุณอีกทั้งยังลดต้นทุนของบริการที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้ แพคเกจ ISO 14001 สามารถออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อนของการทำงานแบบเก่าของคุณ – สิ่งที่จุดเริ่มต้นของคุณ

.ISO 14001 มีประโยชน์อย่างไร

  • การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นช่วยลดของเสียและพลังงานใช้
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพในการลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของคุณ
  • แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามในการขยายโอกาสทางธุรกิจของคุณ
  • ตรงตามข้อบังคับทางกฏหมายเพื่อความโปร่งใสในการทำงานและเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าของคุณ
  • เตรียมความพร้อมสำหรับภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมั่นใจ


หลักสูตรการฝึกอบรมที่กำลังนิยม สำหรับ ISO 14001

เราใช้เทคนิคการเรียนรู้เร่งด่วนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจ ISO 14001 และเราจะนำการเรียนรู้ในบริบทที่มีการผสมผสานของการเรียนการสอนในชั้นเรียนการฝึกอบรมและการประชุมแบบโต้ตอบ.ทำไมต้องเลือก BSI ?

มากกว่า 100 ปีที่ซึ่งเราเป็นผู้นำมาตรฐาน การรับรองกับ BSI ท่านสามารถแสดงให้ลูกค้าท่าน คู่แข่ง ผู้ส่งมอบ พนักงานและผู้ถือหุ้นว่าท่านได้เลือกใช้ผู้ให้การรับรองที่เป็นที่ยอมรับ ในอุตสาหกรรมและท่านเลือกที่จะร่วมกับองค์กรที่จัดทำมาตรฐาน

มากกว่า 65,000 ลูกค้าที่ได้รับการรับรอง และเราใช้ผู้ตรวจประเมินที่เป็นพนักงานประจำมากกว่าผู้ให้การรับรองอื่นๆ  เราเป็นหนึ่งในผู้ให้การรับรองขนาดใหญ่และมีประสบการณ์อันหลากหลาย ซึ่งหมายถึงท่านจะได้รับการตรวจประเมินและรับรองที่รบกวนการทำงานและสร้าง ต้นทุนในการดำเนินงาน

เมื่อท่านได้รับการรับรอง เราจะทำการตรวจประเมินตามรอบเวลาเพื่อประเมินว่าท่านได้มีการกระทำที่สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานที่ระบุหรือไม่ เราทำการเลือกผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์ตรงกับอุตสาหกรรมท่าน ด้วยเหตุผลนี้ผู้ตรวจเราจะมีความรู้เชิงลึก

เราจะส่งมอบรายงาน รายงานนี้จะให้รายละเอียดการวิเคราะห์ว่าระบบบริหารท่านนั้นดีเพี่ยงใด และมากกว่านั้นยังเป็นการเปรียบเทียบสมรรถนุองค์กรท่านกับองค์กรอื่นๆในอุตสาหรรมท่าน