ข้อเสนอแนะจากลูกค้า

BSI มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียของเรา ในขณะที่ความพยายามที่ทุกคนจะได้รับเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความคาดหวังที่สูงของเราบางครั้งสิ่งนี้อาจมีผิดพลาด

เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะต้องมีการแจ้งให้ทราบเพื่อให้ความพยายามที่ทุกคนสามารถที่จะทำที่จะนำสิ่งที่ถูกต้องและป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องต่อไปในอนาคต หนึ่งในวิธีการที่เรามีความมุ่งมั่นที่จะนี้และจะดำเนินการต่อเพื่อปรับปรุงการบริการของเราให้คุณและคนอื่น ๆ ก็คือการฟังและการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของคุณชมเชยและแสดงความคิดเห็น