การดำเนินการ BS OHSAS 18001การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

BS OHSAS 18001จะมากกว่าปกป้องพนักงานของคุณ- แต่ให้ความมั่นใจกับผู้มีส่วนได้เสียให้คุณรับผิดชอบขององค์กรอย่างจริงจังและสามารถให้คุณมีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ร่วมงานกับเราในการสร้างสุขภาพและความปลอดภัยระบบการจัดการอาชีวอนามัยที่จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากเงื่อนไขการทำงานปลอดภัย


คุณพร้อมสำหรับการดำเนินงานแล้วหรือยัง?

ทุกองค์กรต้องเผชิญกับอันตรายและความเสี่ยงที่แตกต่างกัน และแต่ละองค์กรที่ขั้นตอนที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในการจัดการของพวกเขา นั่นเป็นเหตุผลที่เราขอนำเสนอแพคเกจที่กำหนดเองเพื่อช่วยให้คุณใส่สุขภาพและความปลอดภัยครั้งแรกแพคเกจการรับรอง BS OHSAS 18001 สามารถรวมเฉพาะผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณต้องการทางธุรกิจ นี้จะช่วยให้คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นของผลิตภัณฑ์หรือบริการและเอาชนะด้านสุขภาพและความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งความท้าทายที่คุณเผชิญ

เราจะช่วยคุณสร้างรูปร่าง OHSAS 18001 ของแผนโครงการกับระบบที่คุณมีอยู่แล้วแทน และเราจะช่วยให้คุณลดอันตรายต่อสุขภาพและความเสี่ยงด้านความปลอดภัย - ในขณะที่พนักงานมั่นใจและลูกค้าแบรนด์ที่ดีขึ้นและภาพและสถานะของผู้ผลิตที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของอนาคต


เคล็ดลับสำหรับการใช้ BS OHSAS 18001

  1. รับความมุ่งมั่นและการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง
  2. มีส่วนร่วมทางธุรกิจทั้งหมดที่มีการสื่อสารภายในที่ดี
  3. เปรียบเทียบการปฏิบัติด้านสุขภาพและความปลอดภัยของการจัดการที่มีอยู่กับข้อกำหนด OHSAS 18001 
  4. รับข้อเสนอแนะของพนักงานและผู้จัดจำหน่ายที่มีต่อสุขภาพและความปลอดภัยในการจัดการในปัจจุบัน
  5. สร้างทีมงานดำเนินเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
  6. ออกแผนและแบ่งปันบทบาทความรับผิดชอบและระยะเวลา
  7. ปรับตัวเข้ากับความต้องการของการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001 ต่อธุรกิจของคุณ
  8. มีส่วนร่วมกับการฝึกอบรมพนักงานและแรงจูงใจ
  9. แบ่งปันความรู้และส่งเสริมให้พนักงานในการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายใน
  10. มีการตรวจสอบ OHSAS 18001 ระบบของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีการปรับปรุงสุขภาพและความปลอดภัยนโยบายอย่างต่อเนื่องโครงการที่ปรึกษาร่วม

หลักสูตรที่ปรึกษาร่วมของเรา (ACP) คุณสามารถเชื่อมต่อกับที่ปรึกษาด้านเป็นอิสระซึ่งสามารถให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่คุณต้องการที่จะใช้ระบบการจัดการ


หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับการดำเนิน BS OHSAS 18001

หลักสูตรการฝึกอบรมการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเมื่อดำเนินการ BS OHSAS 18001 ของคุณอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระบบการจัดการทำไมต้องเลือก BSI ?

มากกว่า 100 ปีที่ซึ่งเราเป็นผู้นำมาตรฐาน การรับรองกับ BSI ท่านสามารถแสดงให้ลูกค้าท่าน คู่แข่ง ผู้ส่งมอบ พนักงานและผู้ถือหุ้นว่าท่านได้เลือกใช้ผู้ให้การรับรองที่เป็นที่ยอมรับ ในอุตสาหกรรมและท่านเลือกที่จะร่วมกับองค์กรที่จัดทำมาตรฐาน

มากกว่า 65,000 ลูกค้าที่ได้รับการรับรอง และเราใช้ผู้ตรวจประเมินที่เป็นพนักงานประจำมากกว่าผู้ให้การรับรองอื่นๆ  เราเป็นหนึ่งในผู้ให้การรับรองขนาดใหญ่และมีประสบการณ์อันหลากหลาย ซึ่งหมายถึงท่านจะได้รับการตรวจประเมินและรับรองที่รบกวนการทำงานและสร้าง ต้นทุนในการดำเนินงาน

เมื่อท่านได้รับการรับรอง เราจะทำการตรวจประเมินตามรอบเวลาเพื่อประเมินว่าท่านได้มีการกระทำที่สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานที่ระบุหรือไม่ เราทำการเลือกผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์ตรงกับอุตสาหกรรมท่าน ด้วยเหตุผลนี้ผู้ตรวจเราจะมีความรู้เชิงลึก

เราจะส่งมอบรายงาน รายงานนี้จะให้รายละเอียดการวิเคราะห์ว่าระบบบริหารท่านนั้นดีเพี่ยงใด และมากกว่านั้นยังเป็นการเปรียบเทียบสมรรถนุองค์กรท่านกับองค์กรอื่นๆในอุตสาหรรมท่าน