BS ISO 39001 สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs)

การจัดการความปลอดภัยการจราจรบนถนนทำให้การปฏิบัติของอุตสาหกรรมได้รับการยอมรับในองค์กรของคุณและลดความเสี่ยง ซึ่งหมายความว่า บริษัท ขนาดเล็กและขนาดใหญ่เหมือนกันจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากวิธีการที่มีโครงสร้างเพื่อความปลอดภัยการจราจรบนถนน


การสร้าง BS ISO 39001 สำหรับ SMEs

ธุรกิจขนาดเล็กที่ลงทุนใน  BS ISO 39001สามารถบรรลุประโยชน์เช่นเดียวกับ บริษัทขนาดใหญ่ เรารู้ว่าคุณอาจจะมีงบประมาณที่เข้มงวดมากขึ้นและใช้เวลาน้อยในการจัดการสุขภาพและความปลอดภัยมีความเสี่ยงที่คุณใบหน้า และเรารู้ว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นที่ไม่ซ้ำกันเป็นธุรกิจที่คุณเรียกใช้ นั่นเป็นเหตุผลที่เราให้แพคเกจที่สามารถปรับแต่งให้มีเฉพาะบริการและผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ - ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและความซับซ้อนของการบรรลุการปฏิบัติตาม

BS ISO 39001 เราสามารถช่วยให้คุณระบุและจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยการจราจรบนท้องถนนลดอุบัติเหตุนำเกี่ยวกับ สภาพการทำงานที่ปลอดภัยและตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้เสีย

BS ISO 39001 จะช่วยให้คุณสอดคล้องกับการจัดการความปลอดภัยการจราจรถนนปฏิบัติที่ดีที่สุดเช่นเดียวกับการออกกฎหมาย และคุณจะเข้าใจว่าการลงทุนในที่สูงสุดมาตรฐานความปลอดภัยการจราจรบนถนนที่แสดงให้เห็นการพิจารณาสำหรับผู้ใช้ถนนทุกคนและสามารถให้ผลตอบแทนที่ใหญ่กว่าและฐานรากที่แข็งแกร่งในตลาด

 หลักสูตรการฝึกอบรมใน BS ISO 39001

BS ISO 39001 ความปลอดภัยการจราจรบนถนน (RTS) ระบบการจัดการสามารถปรับให้องค์กรทุกขนาดและหน่วยงาน และการฝึกอบรมของเราถูกออกแบบมาสำหรับทุกระดับของประสบการณ์มีส่วนช่วยในการสร้างมาตรฐาน

เราเปิดให้คำแนะนำสำหรับมาตรฐานใหม่และใช้เวลาเหล่านี้เพื่อให้คำปรึกษากับสมาคมอุตสาหกรรมหรือองค์กรที่เทียบเท่า เราแน่ใจว่าเราให้ข้อมูลมาตรฐานที่ถูกต้องโดยการทำงานร่วมกับผู้แทนจากองค์กรผู้บริโภคสถาบันวิชาชีพการรับรองการทดสอบและหน่วยการตรวจสอบ; สถานประกอบการทางการศึกษาขององค์กรวิจัยในสหราชอาณาจักร;หน่วยรับแจ้ง; หน่วยงานบังคับใช้และหน่วยงานรัฐบาล
หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยการส่งอีเมลหรือโทร +44 845 080 9000


ทำไมต้องเลือก BSI ?

มากกว่า 100 ปีที่ซึ่งเราเป็นผู้นำมาตรฐาน การรับรองกับ BSI ท่านสามารถแสดงให้ลูกค้าท่าน คู่แข่ง ผู้ส่งมอบ พนักงานและผู้ถือหุ้นว่าท่านได้เลือกใช้ผู้ให้การรับรองที่เป็นที่ยอมรับ ในอุตสาหกรรมและท่านเลือกที่จะร่วมกับองค์กรที่จัดทำมาตรฐาน

มากกว่า 65,000 ลูกค้าที่ได้รับการรับรอง และเราใช้ผู้ตรวจประเมินที่เป็นพนักงานประจำมากกว่าผู้ให้การรับรองอื่นๆ  เราเป็นหนึ่งในผู้ให้การรับรองขนาดใหญ่และมีประสบการณ์อันหลากหลาย ซึ่งหมายถึงท่านจะได้รับการตรวจประเมินและรับรองที่รบกวนการทำงานและสร้าง ต้นทุนในการดำเนินงาน

เมื่อท่านได้รับการรับรอง เราจะทำการตรวจประเมินตามรอบเวลาเพื่อประเมินว่าท่านได้มีการกระทำที่สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานที่ระบุหรือไม่ เราทำการเลือกผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์ตรงกับอุตสาหกรรมท่าน ด้วยเหตุผลนี้ผู้ตรวจเราจะมีความรู้เชิงลึก

เราจะส่งมอบรายงาน รายงานนี้จะให้รายละเอียดการวิเคราะห์ว่าระบบบริหารท่านนั้นดีเพี่ยงใด และมากกว่านั้นยังเป็นการเปรียบเทียบสมรรถนุองค์กรท่านกับองค์กรอื่นๆในอุตสาหรรมท่าน