การดำเนินการ BS 10500 การจัดการการต่อต้านการติดสินบน

ใช้ BS 10500 กับธุรกิจของคุณได้รับการยอมรับการจัดการต่อต้านการติดสินบนปฏิบัติที่ดีที่สุดและให้เราทำให้กระบวนการง่ายสำหรับคุณ


คุณพร้อมสำหรับการดำเนินงาน?

ธุรกิจทุกคนมีความเสี่ยงการติดสินบนที่ไม่ซ้ำกันในการจัดการ และแต่ละธุรกิจที่แตกต่างกันในขั้นตอนกับการจัดการต่อต้านการติดสินบนของพวกเขา นั่นเป็นเหตุผลที่เรามีแพคเกจที่กำหนดเองที่เป็นเอกลักษณ์ความเป็นคุณBS 10500 แพคเกจสามารถรวมเฉพาะสินค้าและบริการที่ธุรกิจของคุณในการจัดการความเสี่ยงของคุณติดสินบน


เคล็ดลับสำหรับการใช้ BS 10500

  1. ได้รับความมุ่งมั่นและการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง
  2. มีส่วนร่วมทางธุรกิจทั้งหมดที่มีการสื่อสารภายในที่ดี
  3. การเปรียบเทียบกระบวนการและขั้นตอนที่มีอยู่กับ BS 10500 ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
  4. ได้รับการตอบรับของลูกค้าและซัพพลายเออร์ในการปฏิบัติที่ต่อต้านการติดสินบนในปัจจุบัน
  5. การจัดตั้งทีมงานดำเนินเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
  6. แผนที่ออกและแบ่งปันบทบาทความรับผิดชอบและระยะเวลา
  7. ปรับให้เข้าหลักการของ BS 10500 โครงการกับธุรกิจของคุณ
  8. การมีส่วนร่วมกระตุ้นพนักงานด้วยการฝึกอบรมและการสร้างแรงจูงใจ
  9. แบ่งปัน BS 10500 ความรู้และส่งเสริมให้พนักงานในการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายในเป็น
  10. หมั่นตรวจสอบ BS 10500 ระบบของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้น

หลักสูตรการฝึกอบรมจะได้รับคุณเริ่มต้นใน BS 10500

BS 10500 การจัดการการต่อต้านการการติดสินบนเหมาะสำหรับองค์กรทุกขนาดและภาค และการฝึกอบรมของเราถูกออกแบบมาสำหรับทุกระดับของประสบการณ์


โครงการที่ปรึกษาร่วม

หลักสูตรที่ปรึกษาร่วมของเรา (ACP) คุณสามารถเชื่อมต่อกับที่ปรึกษาด้านเป็นอิสระซึ่งสามารถให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่คุณต้องการที่จะใช้ระบบการจัดการ

ทำไมต้องเลือก BSI ?

มากกว่า 100 ปีที่ซึ่งเราเป็นผู้นำมาตรฐาน การรับรองกับ BSI ท่านสามารถแสดงให้ลูกค้าท่าน คู่แข่ง ผู้ส่งมอบ พนักงานและผู้ถือหุ้นว่าท่านได้เลือกใช้ผู้ให้การรับรองที่เป็นที่ยอมรับ ในอุตสาหกรรมและท่านเลือกที่จะร่วมกับองค์กรที่จัดทำมาตรฐาน

มากกว่า 65,000 ลูกค้าที่ได้รับการรับรอง และเราใช้ผู้ตรวจประเมินที่เป็นพนักงานประจำมากกว่าผู้ให้การรับรองอื่นๆ  เราเป็นหนึ่งในผู้ให้การรับรองขนาดใหญ่และมีประสบการณ์อันหลากหลาย ซึ่งหมายถึงท่านจะได้รับการตรวจประเมินและรับรองที่รบกวนการทำงานและสร้าง ต้นทุนในการดำเนินงาน

เมื่อท่านได้รับการรับรอง เราจะทำการตรวจประเมินตามรอบเวลาเพื่อประเมินว่าท่านได้มีการกระทำที่สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานที่ระบุหรือไม่ เราทำการเลือกผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์ตรงกับอุตสาหกรรมท่าน ด้วยเหตุผลนี้ผู้ตรวจเราจะมีความรู้เชิงลึก

เราจะส่งมอบรายงาน รายงานนี้จะให้รายละเอียดการวิเคราะห์ว่าระบบบริหารท่านนั้นดีเพี่ยงใด และมากกว่านั้นยังเป็นการเปรียบเทียบสมรรถนุองค์กรท่านกับองค์กรอื่นๆในอุตสาหรรมท่าน