ภาพข่าวการมอบใบรับรองให้แก่ ETDA

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ : BSI Thailand ขอร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) หรือ สรอ. ในวาระแห่งความสำเร็จของการตรวจต่ออายุการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC27001:2013 อันเป็นมาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่องการบริหารระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษในครั้งนี้ด้วยครับ