ภาพข่าวการมอบใบรับรอง Qual-Pro

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ : BSI Thailand ขอร่วมแสดงความยินดีกับ Qual-Pro Corporation (Thailand) Limited  ในวาระแห่งความสำเร็จของการผ่านการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลด้านการบริหารงานคุณภาพ AS9100 (Aerospace Standard)  จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษในครั้งนี้ด้วยครับ