ภาพข่าวการมอบใบรับรอง HINO

 

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ : BSI Thailand ขอร่วมแสดงความยินดีกับ Hino Motors Manufacturing (Thailand) Ltd  ในวาระแห่งความสำเร็จของการผ่านการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001 : 2007  จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษในครั้งนี้ด้วยครับ