ภาพข่าวการมอบใบรับรอง CAT Telecom

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ : BSI Thailand ขอร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT Telecom Public Company Limited)  ในวาระแห่งความสำเร็จของการผ่านการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลด้านการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 สำหรับการให้บริการ CAT Contact Center  จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษในครั้งนี้ด้วยครับ