AS / EN 9100 การบิน,อวกาศและการป้องกัน

สำรวจข้อกำหนดจำนวนมากของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและบรรลุปฏิบัติตาม AS9100 (BS EN 9100) สำหรับระบบการบินและอวกาศและการจัดการ นี่คือมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับของคุณภาพและการบริหารความเสี่ยง นำความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือเป็นครั้งแรกและตามแบบอย่างของโลกของ บริษัท การบินและอวกาศชั้นนำในการบินระบบการจัดการความปลอดภัย


คุณมีความพร้อมสำหรับการจัดการคุณภาพ AS9100?

ไม่ว่าคุณใหม่กับ AS9100 หรือต้องการที่จะใช้ความเชี่ยวชาญของคุณต่อไปเรามีหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมทรัพยากรและบริการ เราขอเสนอแพคเกจบริการที่สามารถปรับแต่งเพื่อให้องค์กรของคุณเพื่อให้คุณเริ่มต้นกับการจัดการที่มีคุณภาพ -ลดต้นทุนของบริการที่คุณไม่จำเป็นต้อง แพคเกจ AS9100 กำหนดเองสามารถออกแบบมาเพื่อลบความซับซ้อนของการได้รับคุณที่คุณต้องการที่จะเป็น - สิ่งที่จุดเริ่มต้นของคุณประโยชน์ของ AS9100 คืออะไร

  • ลดความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์หรือบริการผิดพลาดและความล้มเหลวการเสียชีวิต
  • แสดงให้เห็นถึงการจัดการคุณภาพที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุใบอนุญาตในการค้า
  • ได้รับรายชื่ออยู่ในผู้จัดจำหน่ายออนไลน์ระบบสารสนเทศ (OASIS) ฐานข้อมูล
  • เป็นผู้ผลิตที่ต้องการและได้รับของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียความไว้วางใจ
  • ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและชนะโอกาสในการเติบโตในต่างประเทศ


หลักสูตรการฝึกอบรมยอดนิยมสำหรับ AS9100

เราใช้เทคนิคการเรียนรู้เร่งด่วนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเราจะนำการเรียนรู้ในบริบทที่มีการผสมผสานของการเรียนการสอนในชั้นเรียนการฝึกอบรมและการประชุมแบบโต้ตอบทำไมต้องเลือก BSI ?

มากกว่า 100 ปีที่ซึ่งเราเป็นผู้นำมาตรฐาน การรับรองกับ BSI ท่านสามารถแสดงให้ลูกค้าท่าน คู่แข่ง ผู้ส่งมอบ พนักงานและผู้ถือหุ้นว่าท่านได้เลือกใช้ผู้ให้การรับรองที่เป็นที่ยอมรับ ในอุตสาหกรรมและท่านเลือกที่จะร่วมกับองค์กรที่จัดทำมาตรฐาน

มากกว่า 65,000 ลูกค้าที่ได้รับการรับรอง และเราใช้ผู้ตรวจประเมินที่เป็นพนักงานประจำมากกว่าผู้ให้การรับรองอื่นๆ  เราเป็นหนึ่งในผู้ให้การรับรองขนาดใหญ่และมีประสบการณ์อันหลากหลาย ซึ่งหมายถึงท่านจะได้รับการตรวจประเมินและรับรองที่รบกวนการทำงานและสร้าง ต้นทุนในการดำเนินงาน

เมื่อท่านได้รับการรับรอง เราจะทำการตรวจประเมินตามรอบเวลาเพื่อประเมินว่าท่านได้มีการกระทำที่สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานที่ระบุหรือไม่ เราทำการเลือกผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์ตรงกับอุตสาหกรรมท่าน ด้วยเหตุผลนี้ผู้ตรวจเราจะมีความรู้เชิงลึก

เราจะส่งมอบรายงาน รายงานนี้จะให้รายละเอียดการวิเคราะห์ว่าระบบบริหารท่านนั้นดีเพี่ยงใด และมากกว่านั้นยังเป็นการเปรียบเทียบสมรรถนุองค์กรท่านกับองค์กรอื่นๆในอุตสาหรรมท่าน