Hotel Jen Hong Kong was awarded HACCP certification