BSI Standardizasyon Kılavuzu

BSI hem özel, hem de kamu sektörlerine hizmet sunan bağımsız bir standart kurumu olarak bütün dünyada tanınır. BSI'nın standartları kilit kitleleri temsil eden komitelerce oluşturulur.

BS 0, BSI prosedür standartlarını yöneten standarttır. BS 0, 2011'de en son revizyondan geçip yayımlandı ve 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girdi.

Standart, BSI'nın teknik komitelerindeki üyelere standartlar ve nasıl yapılacakları konusunda pratik bilgiler vermek üzere tasarlanmış, çok bölümlü bir belge olan BSI Standardizasyon Kılavuzuyla tamamlanıyor. Bu esneyenkoşullarda, politika ve prosedürlerdeki değişiklikleri yansıtmak üzere düzenli olarak güncellenmesi bekleniyor.