Auditor Wiodący Systemów Zarządzania BHP wg PN-N-18001/OHSAS 18001

Skuteczny system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) znakomicie wpływa na ograniczanie strat w organizacji. Wiedza prezentowana podczas szkolenia umożliwi efektywne prowadzenie auditu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień zarządzania ryzykiem, zgodności z krajowymi i międzynarodowymi wymaganiami prawnymi. Aktywność uczestników w wykładach, dyskusjach i warsztatach będzie poddawana ciągłej ocenie celem doskonalenia umiejętności.


Kto jest adresatem szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do kandydatów na auditorów wiodących BHP, a także do osób wdrażających i nadzorujących BHP, chcących rozszerzyć i doskonalić swoją wiedzę i umiejętności auditorskie.
Wcześniej zdobyta wiedza z zakresu BHP i normy OHSAS 18001 mile widziana.

Czego się nauczę?

Szkolenie pozwoli mi poznać i zrozumieć:
 • wymagania PN-N-18001/OHSAS 18001,
 • zakres odpowiedzialności, kwalifikacje, profil osobowościowy, wiedza
  i umiejętności auditora wiodącego,
 • krajowe i międzynarodowe wymagania prawne i inne,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • ocenę ryzyka – zasady i podejście,
 • prowadzenie auditu: planowanie, wykonanie, opracowanie wyników, przedstawienie niezgodności,
 • działania poauditowe.

Jak skorzystam?

 • przygotowanie do fachowego prowadzenia auditów systemów zarządzania BHP: badania skuteczności systemu, poprawy efektywności zarządzania ryzykiem, identyfikacji potencjalnych zagrożeń – źródeł wypadków i strat,
 • wpływ na wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe,
 • inspiracja do kreowania i implementowania rozwiązań wpływających na wzrost „kultury pracy”: poprawa jakości i wydajności w przyjaznym środowisku zawodowym.

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • wyżywienie
 • zakwaterowanie od godziny 17:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia

Terminy szkoleń: 18-22 lipca / 26-30 września / 21-25 listopada