Auditor Wewnętrzny Systemów Zarządzania BHP wg PN-N-18001/OHSAS 18001

Systemy zarządzania, w tym zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), wymagają regularnego monitorowania i doskonalenia. W trakcie niniejszego szkolenia uczestnicy poznają najlepsze praktyki i techniki auditowania systemu zarządzania BHP. Uzyskana wiedza umożliwi efektywne prowadzenie auditów, w tym ich planowanie, raportowanie, nadzorowanie oraz podejmowanie działań korygujących.


Kto jest adresatem szkolenia:

 • kandydaci na auditorów wewnętrznych systemów zarządzania BHP,
 • specjaliści od BHP,
 • osoby odpowiadające za zarządzanie programem auditów zgodnie z wymaganiami PN-N 18001/OHSAS 18001,
 • osoby, które chcą rozszerzyć swoje umiejętności auditorskie.
"Przeniesienie certyfikacji do BSI było łatwym zadaniem dzięki kompleksowemu wsparciu i minimalnemu poziomowi zakłóceń."

Czego się nauczę?

Szkolenie pozowli mi poznać i zrozumieć:

 • wymagania PN-N-18001/OHSAS 18001,
 • zakres odpowiedzialności, kwalifikacje, profil osobowościowy, wiedza i umiejętności auditora,
 • identyfikacja wymagań prawnych i innych oraz ich wykorzystanie w działaniach auditora,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • ocena ryzyka – zasady i podejście,
 • prowadzenie auditu: planowanie, wykonanie, opracowanie wyników, przedstawienie niezgodności,
 • działania poauditowe.

Jak skorzystam?

 • przygotowanie do prowadzenia auditów systemów zarządzania BHP, w tym: badania skuteczności systemu, poprawy efektywności zarządzania ryzykiem, identyfikacji potencjalnych zagrożeń – źródeł wypadków i strat,
 • możliwość wymiany doświadczeń, skutkująca przeniesieniem najlepszych praktyk do Twojej organizacji,
 • inspiracja do kreowania i implementowania rozwiązań wpływających na wzrost „kultury pracy”: poprawa jakości i wydajności w przyjaznym środowisku zawodowym.

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • poczęstunek i lunch

Terminy szkoleń: 22-23 Lutego / 7-8 Kwietnia / 27-28 Czerwca / 29-30 Sierpnia / 24-25 Pażdziernika / 19-20 Grudnia