Szkolenia dla BS OHSAS 18001 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Occupational Health & Safety Wykaż się zaangażowaniem w utrzymanie optymalnych  standardów  zdrowia i bezpieczeństwa, co spowoduje, że Twoja  firma będzie  wyróżniać się na rynku. Nasze szkolenia wyposażą Cię w odpowiednie umiejętności, które zapewnią o Twojej zgodności z BS OHSAS 18001.

Bez względu na rozmiar i charakter Twojej firmy, szkolenia z zakresu jakości bezpieczeństwa i higieny w pracy są kluczowe w drodze do osiągnięcia sukcesu. Pracuj z nami by uzyskać kwalifikację OHSAS 18001 i NEBOSH, a tym samym zaufanie i kompetencje do eliminacji ryzyka operacyjnego i zdrowotnego dla wszystkich interesantów.

Szerokość i skala naszych szkoleń oznacza, że jesteśmy w stanie zaproponować Ci korzystne oferty. Obejmuje to wprowadzenie do normy OHSAS 18001 i jej wdrożenie oraz szkolenia auditorskie i certyfikacje.

Na wszystkich szkoleniach używamy przyspieszonych technik uczenia, takich jak lektury, warsztaty, sesje interaktywne, które mają na celu pomoc w łatwiejszym i pełnym zrozumieniu omawianego tematu.
Szkolenia

Kultura bezpieczeństwa pracy & Program obserwacji zachowań. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna

 

kurs dedykowany

    Dlaczego wiele firm dostrzega wymierne korzyści z budowania kultury bezpiecznej pracy oraz kreowania bezpiecznych postaw, nawyków wśród pracowników? 
    Ponieważ zostało udowodnione, że głównymi przyczynami zdarzeń wypadkowych są niebezpieczne zachowania i/lub niebezpieczne warunki pracy.

View details for Kultura bezpieczeństwa pracy & Program obserwacji zachowań. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna