Zásady ochrany osobních údajů

BSI (British Standards Institution, se sídlem ve Velké Británii na 389 Chiswick High Road, Londýn, W4 4AL. Společnost vytvořena na základě Královské Výsady) se zavazuje chránit Vaše soukromí na internetu.

Využívání našich internetových stránek je anonymní, změní se to jedině tehdy, pokud nám dobrovolně sdělíte Vaše údaje nebo v případě, že u nás budete nakupovat. Vynakládáme největší úsilí, abychom ochránili vaše informace na internetu, stejně jako při obchodních transakcích.

Máte kdykoliv právo na přístup ke svým datům.

Jaké informace shromažďujeme?

Informace o uživatelích našich stránek shromažďujeme pomocí souborů cookies. Níže najdete další informace o souborech cookies.

Informace jsou shromažďovány za účelem:

  • zpracování objednávek;
  • analýzy statistických údajů na našich stránkách;

Log soubory (anglicky information log files) jsou generovány při každém pokusu o přístup k serveru. Přesné informace obsažené v těchto souborech jsou k dispozici prostřednictvím odkazu na stránky společnosti Microsoft.

Vaše osobní údaje nebudou předány třetím stranám.

Soubory cookies

Cookies jsou malé části informací, které jsou uloženy na pevném disku Vašeho počítače. Soubory cookies používáme k rozpoznání registrovaných uživatelů při přihlášení a sledování Vašeho pohybu po našich webových stránkách. Můžete blokovat ukládání souborů cookies na Váš pevný disk, je to ale spojeno s několika funkčními problémy při prohlížení našich stránek.

Další informace o souborech cookies, jejich přijetí a odmítnutí ve Vašem počítači, způsob jejich použití a odstranění naleznete nawww.allaboutcookies.org/cookies/.

Odmítnutí souborů cookies znamená nemožnost přihlásit se na stránce BSI a přidávat produkty do nákupního košíku v e-shopu BSI.

Údaje o kreditní kartě

BSI neukládá žádné údaje o kreditní kartě.

Informace, které shromažďujeme prostřednictvím našich stránek během jejich prohlížení

Přestože vynakládáme veškeré úsilí na to, aby naše stránky byly přístupné a bez chyb, nemůžeme to vždy zaručit, že vzhledem k povaze internetu. Čas od času nemusí být naše stránky k dispozici z důvodu zavedení změn nebo z technických důvodů.

Stránky BSI je možné prohlížet anonymně, pokud se tedy nerozhodnete poslat nám Vaše údaje. Během prohlížení našich stránek a informací na nich obsažené, například při čtení jejich a prohlížení fotografií, se automaticky shromažďují určité informace o Vaší návštěvě. Tyto informace nám slouží k identifikaci Vašich údajů.

Automaticky získané Informace slouží ke dvěma účelům: ke správě našich webových stránek a v případě podezření z neoprávněné aktivity neoprávněných osob, k vymáhání práva a možnosti případnému obvinění z trestných činů (viz používání webové stránky BSI v našich obchodních podmínkách).

BSI web automaticky shromažďovat údaje o každé návštěvě, které používáme pro přípravu statistických údajů. Statistické údaje nám umožňují přizpůsobit naše stránky uživatelským preferencím, jakož technickým potřebám. (projektová specifikace, sledování výkonu systému, identifikace problémových oblastí).

Níže jsou uvedeny příklady automaticky shromažďovaných informací při návštěvě:

  • internetová doména a Internet Protocol (IP), ze které jste získali přístup na naše stránky;
  • typ webového prohlížeče a operačního systému, který používáte k zobrazení našich stránek;
  • datum a čas Vaší návštěvy;
  • stránky, které jste navštívili;
  • adresa webu, z něhož jste přišli na náš web;
  • pokud jste na naše stránky přišli z internetového vyhledávače, tak jeho adresa a heslo, díky kterému jste se dostali na naše stránky

Informace, které poskytujeme dalším členům skupiny BSI

 

Informace, které poskytnete British Standards BSI nejsou poskytnuty dalším členům skupiny BSI

BSI informace lze přenést na jiné subjekty, které patří do skupiny BSI v případě zájmu o výrobky nebo služby jiných členů skupiny BSI. Mezi tyto informace můžou patřit Vaše osobní kontaktní informace (v případě, že požádáte o zasílání informací).

Nesdílíme žádné z Vašich informací mimo skupinu BSI. Nicméně vyhrazujeme si právo tyto informace předat státním orgánům v situacích, kdy to vyžaduje zákon.


V případě změny vlastníka BSI si vyhrazujeme právo převést Vaše údaje na nového majitele, o čem Vás budeme předem informovat.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Veškeré změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na těchto stránkách, budete o nich upozorněni prostřednictvím e-mailu nebo přesměrováním na naše webové stránky v případě, pokud nastanou významné změny.


Datum vydání: 14. prosince 2006.