Budování Udržitelné Společnosti

Trvanlivost společnosti dokazuje její neustálý růst, produktivitu, sílu a je svědectvím o jejím úspěchu. Existuje mnoho teorií o budování udržitelné společnosti. BSI zorganizovala setkání za účasti Management Today, kde byla vedena diskuse o tom, jak představitelé společností chápou udržitelnost a rovněž byly probírány příkladů z praxe, které by měly zajistit udržitelný růst a sílu v jejich organizacích.


Klíčové otázky, které byly projednány na setkání:

  • Co to je Odolnost Organizací / Organizational Resilience  a jak to může ovlivnit Vaše podnikání
  • Jak povzbudit společnosti k implementaci modelu Odolnosti bez negativních konotací
  • Co se společnosti účastnící se setkání dozvěděli o Odolnosti v průběhu svých dosavadních zkušeností
  • Význam efektivní komunikace (Kontinuity toku informací)
  • Jak vytvořit a spravovat udržitelnou a silnou společnost


BSI – jak Vám můžeme pomoci zavést model Udržitelnosti Společnosti?

Četné publikace o otázkách souvisejících s řízením mluví o tom, proč a jak by měly společnosti implementovat udržitelnost, aby se ochránily před rostoucím počtem hrozeb. Nicméně „udržitelnost společnosti“ je založena na mnohem širším významu odolnosti jako hnací síle společnosti, díky čemu může být společnost efektivní i v dlouhodobém horizontu.

Naše nedávno publikovaná norma BS 65000 definuje Odolnost Organizací jako „schopnost společnosti předvídat, připravit se, reagovat a přizpůsobit se rostoucím změnám a nečekaným problémům k přežití a dalšímu vývoji”.

Slovo „společnost“ a „vývoj“ mají obrovský význam. Odolnost Organizací sahá dále než řízení rizik a poskytuje ucelený obraz síly a úspěchu organizace. Udržitelná společnost je Darwinovská, jelikož se přizpůsobí měnícímu se prostředí, tak aby v dlouhodobém výhledu zůstala v dobré kondici.

 

BSI věří, že Odolnost Organizací je strategickým požadavkem pro každou organizaci, ať už velkou nebo malou.