Polityka i relacje zewnętrzne

Zespół ds. polityki zewnętrznej bezpośrednio podlega dyrektorowi ds. norm. Oto trzy główne obszary jego aktywności i odpowiedzialności:

  • rola głównego ogniwa łączącego BSI z innymi organizacjami będącymi jego międzynarodowymi odpowiednikami. Zespół ds. polityki zewnętrznej koordynuje oficjalne relacje z innymi krajowymi organizacjami normalizacyjnymi oraz uczestniczy w strukturach kierowniczych ISO, IEC, CEN oraz CENELEC.
  • koordynowanie relacji BSI z centralnymi i lokalnymi organami i agencjami rządowymi.
  • kierowanie działaniami BSI jako Krajowego Komitetu Normalizacyjnego.

David Bell

Director of Standards Policy

David Bell

The Standards Policy team is headed by David Bell. As well as leading the team in BSI David is a member of the Policy and Finance committees of CEN and CENELEC, chairs the CEN/CENELEC working group on outreach to small and medium enterprises, and is a former chairman of the CEN Certification Board.  David was a member of the CEN Administrative Board for 10 years and is a former member of the Advisory Board of the European association of national accreditation bodies (EA). 

Email: david.bell@bsigroup.com

Telephone: +44 20 8996 6347


Amanda Richardson, szef działu polityki międzynarodowej

Do obowiązków Amandy należy zarządzanie i wdrażanie zasad polityki międzynarodowej, szczególnie w zakresie koordynowania polityki BSI odnośnie ISO i IEC oraz wszystkich spraw Rady ISO.

Amanda jest członkiem ISO Technical Management Board (TMB) z ramienia BSI. To niezwykle wpływowe stanowisko, które pozwala pozostawać w centrum struktur kierowniczych ISO.

E-mail: amanda.richardson@bsigroup.com
Telefon: +44 20 8996 7452


Ping Yu, kierownik ds. międzynarodowych

Ping jest odpowiedzialna za współpracę BSI z innymi organizacjami normalizującymi, która obejmuje prace nad indywidualnymi projektami, wizyty i wymiany.

E-mail: ping.yu@bsigroup.com 
Telefon: +44 20 8996 7976


Martin Danvers, szef działu ds. polityki technicznej

Martin zajmuje się koordynowaniem polityki BSI dotyczącej norm europejskich oraz zasiada w zarządach technicznych zarówno CEN, jak i CENELEC.

Ponadto odpowiada za sprawy UK NSB i pełni rolę sekretarza SPSC oraz British Electrotechnical Committee (BEC), a w związku z tym koordynuje politykę elektrotechniczną BSI.

E-mail: martin.danvers@bsigroup.com
Telefon: +44 20 8996 7753


Daniel Mansfield, szef działu relacji z rządem

Daniel w szczególności odpowiada za relacje BSI z rządem, zwracając uwagę, jak normy mogą służyć potrzebom decydentów. Wraz z Richardem Collinem, kierownikiem ds. polityki krajowej i europejskiej, zajmuje się rządowymi inicjatywami oraz udzielaniem rządowi konsultacji odnośnie norm Ponadto zajmuje się kwestią roli norm w stymulowaniu innowacyjności, działając w ramach „infrastruktury innowacyjności” w Wielkiej Brytanii, a także w CEN i CENELEC.

E-mail: daniel.mansfield@bsigroup.com
Telefon: +44 20 8996 7750


Keith Moyes, szef działu ds. współpracy handlowej

Keith zajmuje się koordynowaniem stanowiska BSI dotyczącego kwestii polityki handlowej CEN, CENELEC, ISO i IEC. Obejmuje warunki wykorzystania własności intelektualnej, ochronę własności intelektualnej, relacje między europejskimi i międzynarodowymi organizacjami oraz innymi jednostkami normalizacyjnymi (na przykład American Standards Organizations)

Keith reprezentuj BSI we wszystkich zespołach ds. polityki handlowej w europejskich i międzynarodowych jednostkach normalizacyjnych, współpracuje z innymi krajowymi organizacjami normalizacyjnymi w kwestiach handlowych i marketingowych, a także monitoruje spełnianie przez BSI uzgodnionych założeń międzynarodowej i europejskiej polityki handlowej.

E-mail: keith.moyes@bsigroup.com
Telefon: +44 20 8996 7082