Polityka i relacje zewnętrzne

Zespół ds. polityki zewnętrznej bezpośrednio podlega dyrektorowi ds. norm. Oto trzy główne obszary jego aktywności i odpowiedzialności:

  • rola głównego ogniwa łączącego BSI z innymi organizacjami będącymi jego międzynarodowymi odpowiednikami. Zespół ds. polityki zewnętrznej koordynuje oficjalne relacje z innymi krajowymi organizacjami normalizacyjnymi oraz uczestniczy w strukturach kierowniczych ISO, IEC, CEN oraz CENELEC.
  • koordynowanie relacji BSI z centralnymi i lokalnymi organami i agencjami rządowymi.
  • kierowanie działaniami BSI jako Krajowego Komitetu Normalizacyjnego.

David Bell

Director of Standards Policy

David Bell

The Standards Policy team is headed by David Bell. As well as leading the team in BSI David is a member of the Policy and Finance committees of CEN and CENELEC, chairs the CEN/CENELEC working group on outreach to small and medium enterprises, and is a former chairman of the CEN Certification Board.  David was a member of the CEN Administrative Board for 10 years and is a former member of the Advisory Board of the European association of national accreditation bodies (EA). 

Email: david.bell@bsigroup.com

Telephone: +44 20 8996 6347