Jak można zaangażować się w problematykę norm?

BSI aktywnie stara się zbliżać do siebie wszystkie podmioty żywo zainteresowane określonym projektem.

Szukamy przedstawicieli różnych sfer, w tym organizacji konsumenckich, instytucji zawodowych, organów certyfikacyjnych, testujących i prowadzących kontrole, instytucji edukacyjnych, organizacji badawczych, jednostek notyfikowanych, organów wykonawczych oraz instytucji rządowych.

BSI współpracuje także ze zrzeszeniami branżowymi i organizacjami równorzędnymi, aby móc uwzględnić stanowisko większości użytkowników danej normy. Pozwala to nam uzyskać szeroki zakres konsultacji i wsparcia.

Uczestnictwo jest dobrowolne i istnieje wiele różnych sposobów zaangażowania się w proces tworzenia norm. Można:

Aby zobaczyć listę komitetów wraz z opisem ich wymagań i obowiązków, odwiedź stronę główną eCommittee, kliknij na wybraną grupę branż, a następnie na konkretny komitet. Nie wymaga to zalogowania się. Odwiedź eCommittees teraz.


System oceny projektów BSI (Draft Review)

System oceny projektów BSI umożliwia komentowanie projektów norm krajowych, a także wybranych międzynarodowych oraz PAS (powszechnie dostępnych specyfikacji) za pomocą łatwej w użyciu strony internetowej. Można zapoznać się z pełną wersją projektu i zamieścić własny komentarz lub sugestie dotyczące jego treści, które mogą zostać wykorzystane w procesie nadawania normie ostatecznego kształtu.