Normy dla firm krajowych i międzynarodowych

W jaki sposób normy mogą pomóc organizacjom krajowym i międzynarodowym?

Współpracujemy z różnymi dużymi firmami brytyjskimi i międzynarodowymi, do których należą Vodafone, Pwc, First Great Western, Samsung, Mercedes, Network Rail i wiele innych.

Większość z firm prowadzących działalność w skali krajowej lub międzynarodowej rozumie, że wdrożenie norm oznacza dla nich szybszy rozwój, mniejszą ilość odpadów, ochronę przed ryzykiem i dbanie o równowagę ze środowiskiem naturalnym.

Wiodące firmy korzystając z norm zaoszczędzają sobie wysiłku ponownego odkrywania Ameryki - po prostu czerpią najlepszą wiedzę od najlepszych światowych ekspertów i nie muszą wysilać się nadaremno.

W zamian za to mogą swobodnie kierować swoje starania na to, co robią najlepiej, czyli tworzyć znakomite nowe produkty, wychodzić z rewelacyjnymi pomysłami czy świadczyć doskonałe usługi.

Dla firm działających w skali światowej stosowanie międzynarodowych norm jest jednym z najlepszych sposobów demonstrowania jakości, zgodności i spójności. Jest to także pomocne w tworzeniu wspólnego języka do handlu.

Normy nabierają szczególnego znaczenia dla tych, którzy są pod czujnym okiem opinii publicznej, których reputacja może znacznie ucierpieć, gdyby wyszły na jaw sprawy dotyczące nieprzestrzegania zasad dbania o środowisko naturalne czy krzywdzące dla klientów.

Zapraszamy również pojedyncze duże firmy i stowarzyszenia handlowe do angażowania się w tworzenie norm. Przy ich pomocy możemy robić to tak, by normy uwzględniały w pełni potrzeby techniczne i handlowe, ograniczały biurokrację oraz przełamywały bariery w handlu. Możemy dzięki temu być pewni, że normy nie utrudniają firmom działalności, lecz rzeczywiście pomagają im.

Są one dla organizacji źródłem cennej wiedzy, potrzebnej do osiągnięcia sukcesu w obliczu silnej konkurencji.