Služby a software pro zachování souladu

Služby a software pro zachování souladu

Red Overlay
Red Overlay

Jak poznáte, že jste neustále v souladu s normami – případně pokud jste nebyli certifikovány, jak blízko máte ke splnění norem? Naše nástroje Vám to mohou povědět. A co víc, poskytneme Vám nástroje k udržení norem a zlepšení výkonnosti celé společnosti.


Nástroje pro sebehodnocení

Splňuje Vaše firma požadavky norem? Pomocí námi nabízených nástrojů pro sebehodnocení, se můžete dovědět, jak zavést návyk neustále kontroly a hodnocení.


Software Enropy

Náš software Entropy je používán organizacemi různých velikostí po celém světě na více než 14 000 místech, což potvrzuje, jak dobře se ukazuje v řízení výkonnosti a rizik.