Ochrona danych osobowych prawdy i mity - Działania na rzecz ochrony danych osobowych

Interaktywne e-szkolenie utworzone dla organizacji stosujących BS 10012 do wdrożenia zarządzania systemami ochrony danych osobowych, która wprowadza infrastrukturę do zarządzania i poprawia zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych.