Rozdílová analýza (Gap Analysis)


Naše školení a hodnocení souladu - audit nejsou jedinými formami podpory BSI pro Vaši společnost na cestě rozvoje a zdokonalování interních procesů. Nabízíme také možnost provádět Rozdílovou analýzu (GAP Analysis) systému řízení nebo programu.

Rozdílová analýza může pomoci Vaší organizaci:

zkontrolovat a upravit Vaše procesy a systémy řízení v rámci přípravy na certifikaci. Pochopit, že jejich účinnost v souvislosti s požadavky vybrané normy podléhajících certifikaci. Rozdílovou Analýzu lze provádět bez ohledu na existující aktivity související s certifikací a bez ohledu na to, zda plánujete další spolupráci s BSI během celého certifikačního procesu.
Prvním krokem na cestě k certifikaci, tedy Rozdílová analýza s výsledkem ve formě zprávy, umožní potvrdit úspěch dosud vykonané práce a také nalézt systémy, postupy a dokumentaci, které můžou vyžadovat zlepšení.


BSI pomáhá nejen zvýšit efektivitu organizace, ale také zvýšit důvěru jejich zákazníků, protože lidé a společnosti po celém světě rozpoznávají BSI a naše certifikační označení jako věrohodné symboly. Žádné jiný certifikační orgán není zárukou takto vysoké úrovně zkušeností, znalostí a povědomí o značce jako právě BSI.