Kitemark dla urządzeń elektrycznych i programach certyfikacji wyrobów

Elementy elektryczne i elektroniczne są rygorystycznie kontrolowane, aby zapewnić spełnianie przez nie światowych norm bezpieczeństwa, niezawodności i zgodności z innymi urządzeniami.  BSI posiada bardzo rozbudowany zespół testowy do badań i certyfikacji sprzętu na całym świecie.


BSI obecnie wspomaga branżę elektryczną i elektroniczną za pomocą następujących urządzeń testujących min:

  • Urządzenia IT
  • Technika oświetleniowa
  • Elementy sterujące i okablowania
  • Komponenty elektroniczne
  • Produkty elektroniczne
  • Sprzęt medyczny
  • Kable elektryczne
  • EMC
  • Środowiskowe

Jest to przegląd niektórych usług oferowanych dla sektora branży elektrycznej i elektronicznej.

Oznaczenie CE jako jednostka notyfikowana dla Dyrektywy niskiego napięcia oraz dyrektywy maszynowej.BSI może zaoferować pomoc przy oznakowaniu CE wielu produktów elektrycznych i elektronicznych

W przypadkach, gdy usługi jednostki notyfikowanej nie są potrzebne do oznaczenia CE, BSI może zaoferować usługi badań typu jako strona trzecia wspierając wiarygodność producentów jak również poprzez usługę kompleksowej oceny dokumentacji technicznej.

Nasze urządzenie EMC posiadające akredytację UKAS wspiera branże elektryczną i elektroniczną od ponad 10 lat a nasz wysoko wykwalifikowany zespół i nowoczesny sprzęt może być wynajmowany, na godziny, do prac rozwojowych.

Badania środowiskowe są przeprowadzane w naszym oddziale w Hemel Hempstead w postaci testów IP, klimatycznych, temperaturowych i wibracyjnych doskonale wyposażonym laboratorium środowiskowym.

Programy certyfikacyjne Kitemark są dostępne dla wybranych produktów a raporty innych organizacji badawczych mogą być brane pod uwagę podczas uzyskiwania tego prestiżowego oznaczenia jakościowego.

BSI może przetestować produkt w akredytowanym laboratorium i jeżeli produkt będzie zgodny z wymaganiami normy IEC wówczas może wydać raport CB. Raport CB (Certification Board) wraz z towarzyszącym certyfikatem może zostać przekazany do innego Krajowego Komitetu Certyfikacyjnego(Normalizacyjnego), który z kolei może nadać własne oznaczenie certyfikacyjne korzystając z procedury uproszczonej.

BSI jest sygnatariuszem Porozumienia certyfikacyjnego CENELEC. Program CCA oferuje wzajemne uznawanie Europejskich organów certyfikacyjnych badań i bieżących kontroli produktów/produkcji wyrobów elektrycznych i elektronicznych. Niniejsza umowa jest akceptowana przez WE, EFTA i wiele innych w Europie Wschodniej.

Oznaczenie ENEC dla wyrobów elektrycznych i elektronicznych jest również dostępne przez BSI jako Kitemark® lub jako samodzielny certyfikat w zależności od wymogów rynkowych.