Certyfikacja środków ochrony indywidualnej

BSI jest zaangażowane w pomoc producentom PPE w uzyskiwaniu i wykazywaniu zgodności z właściwymi wymogami prawa. 

BSI jest jednostką notyfikowaną dla wielu dyrektyw UE i posiada akredytację UKAS, posiadającą ponad czterdziestoletnie, doświadczenie w testowaniu i certyfikacji wyrobów PPE.


Ochrona przed uderzeniem

Kaski
Środki ochrony głowy obejmują szeroki zakres produktów. Począwszy od podstawowych kasków ochronnych odpornych na uderzenia jak te używane przez rowerzystów, do zaawansowanych kasków z wbudowanym systemem respiracyjnym i systemem łączności.

Ochraniacze ciała
Jeśli produkt działa w sposób, który umożliwia ochronę kończyn, ważnych dla życia narządów i innych części ciała oraz wiesz, że został on przetestowany do granic swoich konwencjonalnych możliwości, wówczas masz pewność bezpieczeństwa.


Ochrona dróg oddechowych, słuchu i oczu

Ochrona dróg oddechowych
(RPE) testy ochrony przed dymem, pyłem do oparów i niedoborów tlenu.

Środki ochrony słuchu
BSI posiada status jednostki notyfikowanej i może przeprowadzać testy: nauszników przeciwhałasowych, wkładek przeciwhałasowych, nauszników przeciwhałasowych komunikacyjnych, aktywnych nauszników przeciwhałasowych.

Środki ochrony oczu
Testy środków ochrony oczu, filtry spawalnicze, osłony siatkowe, okulary przeciwsłoneczne i gogle pływackie


Odzież ochronna

Testy BSI w zakresie ryzyka połączonego, odzieży niepalnej i ostrzegawczej. Odzież ochronna filtracyjna (CBRN) ochrona chemiczna, biologiczna, radiologiczna, nuklearna.

Rękawice i obuwie ochronne
BSI testuje rękawice ochronne dla strażaków, ochrony chemicznej i przed mikroorganizmami. Testuje również obuwie ochronne dla strażaków, obuwie zawodowe i bezpieczne.