System certyfikacji IECQ

BSI prowadzi system certyfikacji komponentów elektronicznych IECQ (międzynarodowy) i BS 9000 (krajowy) przez niezależny podmiot, polegający na ocenie ich jakości jako uzupełnienie stosowanego przez firmę systemu zarządzania jakością. W związku z tym dostawca posiadający certyfikację IECQ i/lub BS 9000 oferuje znacząco wyższy poziom niezależnej gwarancji niż jakikolwiek program samokontroli lub kontroli przez podmiot z obrębu tej samej organizacji. Budując na fundamencie systemu zarządzania jakością dla ISO 9001, programy te koncentrują się na ocenie jakości wyrobu poprzez zastosowanie szeregu zatwierdzeń gwarancji jakości wyrobu.


Z punktu widzenia producenta komponentów elektronicznych po uzyskaniu zatwierdzenia organizacji (o ile dotyczy) wyrób może zdobyć status ocenionego poprzez Capability Approval (zatwierdzenie możliwości) albo też sam dostawca może uzyskać status zatwierdzonego dostawcy komponentu spełniającego normy określone dla branży komponentów elektronicznych. Producenci mogą także uzyskać status ocenionych pod kątem stosowania zatwierdzonych procesów w przypadku, gdy dla procesu istnieje uznana norma.

Producenci oryginalnego sprzętu (OEM) oraz producenci usługowi (CEM) dla przemysłu lotniczego mogą uzyskać zatwierdzenie za Electronic Component Management Plans - ECMP (plany zarządzania komponentami elektronicznymi). Dystrybutorzy działający w branży elektronicznej mogą zdobyć zatwierdzenie za posiadanie zapasów magazynowych zatwierdzonych komponentów od producentów IECQ i BS 9000. Podczas badania obiekty z branży komponentów mogą uzyskać zatwierdzenie jako niezależne laboratorium badawcze IECQ i BS 9000.

Programy posiadają znak certyfikacyjny akredytowany przez UKAS zarówno na poziomie organizacji, jak i produktu (awionika i HSPM oraz laboratoria badawcze nie posiadają akredytacji UKAS). Firmy posiadające zatwierdzenie IECQ i BS 9000 mogą umieszczać znaki programu odpowiednio na produktach i literaturze. Znaki są szeroko uznawane w branży jako wysoce pożądana gwarancja jakości produktu.

Dla użytkowników końcowych komponentów elektronicznych programy certyfikacyjne IECQ i BS 9000 zapewniają istotne źródło komponentów o sprawdzonej jakości. Specjaliści ds. opracowywania specyfikacji z całego świata wiedzą, że komponenty z IECQ lub BS 9000 zostały wyprodukowane zgodnie ze sprawdzonymi normami. Mają także pewność wynikającą z tego, że BSI, globalny lider w dziedzinie weryfikacji i certyfikacji niezależnie zweryfikowano dostawcę rozwiązań w tej konkretnej technologii.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat obszarów i tematów objętych IECQ, proszę przejść na stronę obszarów IECQ

Aby uzyskać więcej informacji o IECQ, odwiedź witrynę internetową IECQ