Interní Auditor Systému Managementu Kvality v Automobilovém Půmyslu podle ISO/TS 16949

Školení je připraveno pro profesionály v oblasti kvality, kteří implementují nebo auditují systémy kvality založené na požadavcích technické specifikace ISO/TS 16949 v automobilovém průmyslu. Kurz umožňuje účastníkům plně pochopit ISO/TS 16949 a osvojit si dovednosti interních auditů systému managementu kvality v automobilovém průmyslu.

Pokud se chcete přihlásit na školení, vyplňte, prosíme Formulář přihlášky PDF a pošlete nám ho naskenovaný e-mailem.


Pro koho je školení určeno:

 • Pracovníkům odpovědným za interní audit systému kvality v rámci organizace, která pracuje v automobilovém průmyslu,
 • Interní auditory v automobilovém průmyslu, kteří do této chvíle prováděli audity na základě požadavků norem ISO 9001 a QS 9000,
 • Pracovníci odpovědní za řízení programů auditů v automobilovém průmyslu,
 • Auditoři provádějící audity dodavatelů v automobilovém průmyslu,
 • Manažerům střední úrovně,
 • Mistrové a specialisté, kteří chtějí získat pravomoci interního auditora v organizaci, která pracuje v automobilovém průmyslu.
Kurz se vyznačuje vysokým stupněm interaktivity, zahrnuje přednášky, simulace, workshopy v malých skupinách a otevřené diskuse, při kterých se účastníci seznámí s ověřenými postupy provádění auditů

Co se naučím?

Školení Vám umožní poznat a pochopit:

 • požadavky ISO/TS 16949
 • metodiku práce interního auditora v automobilovém průmyslu
 • posouzení situace během auditů z hlediska identifikace a kvalifikace nesouladu s normou
 • řízení programů auditů
 • zvýšení efektivity týmu auditorů
 • provedení a formulace hodnocení i navržení vhodných opatření prováděných po auditu

Jak využiji nabyté znalosti?

Účast na tomto školení Vám umožní:

 • porozumět technice provádění interních auditů dle ISO/TS 16949 v automobilovém průmyslu
 • seznámit se s požadavky a společnými vztahy mezi ISO 9001, QS 9000 a ISO/TS 16949
 • připravovat a provádět interní audity na základě požadavků ISO/TS 16949
 • identifikovat nesoulad s normou a formulovat hodnocení
 • navrhovat opatření k nápravě.

Školení zahrnuje:

 • školicí materiály
 • certifikát
 • jídlo a ubytování od 17:00 dne předcházejícího začátek školení

Termíny školení: 12. - 14. prosince 2016 / 30. leden - 3. února 2017 / 27. - 31. březen 2017