Management kvality v automobilovém průmyslu ISO/TS 16949

Globální automobilový průmysl vyžaduje prvotřídní jakost, produktivitu, konkurenceschopnost a neustálé zlepšování. K dosažení těchto cílů mnozí výrobci vozidel vyžadují od dodavatelů systém managementu kvality v automobilovém průmyslu známý jako ISO/TS 16949.


Co je to norma ISO/TS 16949?

ISO/TS 16949 je technickou specifikaci ISO, spojující existující požadavky amerických, německých, francouzských a italských norem systémů řízení v globálním automobilovém průmyslu. Ta definuje požadavky na kvalitu systému řízení jakosti ve společnostech spojených s automobilovým průmyslem.

Norma ISO/TS 16949 byl vyvinuta v pracovní skupině, International Automotive Task Force (IATF), proto, aby se zlepšila kvalita dodavatelského řetězce i samotného procesu certifikace. Tato skupina sdružuje devět mezinárodních výrobců: BMW, Chrysler, Daimler, Fiat, Ford Motor, General Motors, PSA Peugeot Citroen, Renault a Volkswagen. Všichni výrobci, kteří jsou členy IATF, požadují certifikaci na soulad s danou normou od všech svých dodavatelů. Navíc jedním z požadavků ISO/TS pro dodavatele je to, aby tyto požadavky přenášely rovněž na své dodavatele, takže ve výsledku je certifikace požadovaná v celém  dodavatelském řetězci - od výrobce materiálů (ocel, plasty, barvy), až po společnosti instalující velké komponenty jako např. interiér. 

Kromě toho certifikace podle ISO/TS 16949 může být také vyžadována od jiných automobilek, jako potvrzení orientace na klienta, prosazovanou jednotlivými dodavateli.

Od okamžiku vydání ISP specifikace/TS 16949 v březnu 1999 (se změnami v letech 2002 a 2009) bylo dodnes vydáno více než 54 800 certifikátů, zejména ve třech obchodních oblastech obou Amerik, Evropy a Asie.

ISO/TS 16949 může být implementováno ve všech společnostech: poskytujících materiály, součásti, díly i služby na pro montážní linky. Rovněž pro společnosti zabývající se montáží motocyklů, osobních aut, dodávek a nákladních automobilů. To se týká nejen primárních dodavatelů, ale všech dodavatelů na různých úrovních v celém dodavatelském řetězci automobilového průmyslu.

Rovněž nezáleží na velikosti organizace. Stejnou technickou specifikaci IS/TS 16949 lze implementovat v malých, rodinných podnicích i velkých korporacích s řadou výrobních i nevýrobních součástí nacházejících se v jakékoli části světa.

Pokud jde o certifikaci podle ISO/TS, existují určitá omezení:

-platí pouze pro zařízení kde jsou vyráběny díly pro automobilový trh (materiály, komponenty, služby pro výrobu motocyklů, aut, dodávek a nákladních vozidel, s výjimkou vozidel používaných například v zemědělství, dolech, na staveništích atd.).

-společnosti mohou být certifikovány pokud pracují alespoň s jedním klientem z automobilového průmyslu,

-o osvědčení se můžou ucházet pouze firmy s odpovídajícím systémem řízení jakosti, o čem by měli svědčit záznamy o kvalitě za posledních 12 měsíců.


Jaké jsou přínosy?

  • Získání licence pro provádění mezinárodního obchodu a rozšíření svého podnikání.
  • Snižování produkce odpadu a prevence před vadami. Specifikace vyžaduje procesní přístup k řízení kvality, který umožňuje poznat vzájemné vztahy mezi procesy, identifikovat rizika a bez problémů je zvládat, případně minimalizovat jejich dopady. Procesní přístup vede k lepším výsledkům díky sledování, měření efektivity a účinnosti procesů a nepřetržitému uplatňování nápravných opatření a zlepšení.
  • Flexibilita a snadné přizpůsobení požadavků (norma ISO/TS 16949 je založena na ISO 9001, takže je snadné přijmout procesní filozofii a integrovat ji s jinými klíčovými systémy řízení, včetně ISO 14001 Environmentální management a OHSAS 18001 Bezpečnosti a zdraví při práci. Norma ISO/TS 16949 také doplňuje mnoho stávajících nástrojů pro zlepšování obchodu, jako je FMEA, PPAP, MSA, SPC a Lean Manufacturing).
  • Pověst značky (certifikace Vám dává jistotu a záruku konzistence všech zúčastněných stran zapojených do globální výměny výrobků, dává Vám také nové obchodní příležitosti a láká investory).
  • Certifikaci podle ISO/TS 16949 dnes uznávají všichni výrobci automobilů na světě, a to i když není tato certifikace všemi výrobci vyžadována, vždy zvýší hodnotu potenciálního dodavatele pro automobilový průmysl.