Wdrożenie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001

Zabezpiecz swoje cenne zasoby informacyjne dzięki posiadaniu w swojej firmie ISO/IEC 27001. Pracuj z nami nad budową systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) ukierunkowanego bezpośrednio na Wasze potrzeby.


Czy jesteście Państwo gotowi na wdrożenie normy?

Każda firma posiada unikatowy zbiór danych, którymi zarządza oraz typowe tylko dla siebie zagrożenia owego zarządzania. Każda też jest na innym etapie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Mając to na uwadze przygotowaliśmy spersonalizowane pakiety, za pomocą których możecie Państwo postawić bezpieczeństwo informacji na pierwszym miejscu. Pakiet ISO/IEC 27001 może zawierać tylko takie produkty i usługi, które są potrzebne Waszej firmie,

zatem pomożemy obniżyć koszty zbędnych produktów i usług oraz pokonać stojące przed Wami wyzwania. Pomożemy Państwu stworzyć plan projektu ISO/IEC 27001, opierając się na systemach, które już posiadacie. i postaramy się, aby kwestie bezpieczeństwa szybko stały się jednym z najważniejszych aspektów Waszej działalności, niezależnie od tego, na jakim jesteście Państwo etapie.


Najważniejsze wskazówki dotyczące wdrożenia ISO/IEC 27001

  1. Uzyskaj wsparcie i zaangażowanie ze strony kierownictwa wyższego szczebla.
  2. Zaangażuj cały swój biznes dzięki dobrej komunikacji wewnętrznej.
  3. Porównaj obecny system Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z wymaganiami ISO/IEC 27001.
  4. Uzyskaj opinie swoich Klientów i dostawców na temat obecnego zarządzania bezpieczeństwem informacji.
  5. Utwórz zespół wdrożeniowy, aby uzyskać jak najlepsze wyniki.
  6. Wyznaczaj i rozdzielaj role, zakresy obowiązków oraz harmonogramy.
  7. Wprowadź podstawowe wytyczne normy ISO/IEC 27001 w swojej firmie.
  8. Buduj zaangażowanie swoich pracowników poprzez szkolenia i pakiety motywacyjne.
  9. Podziel się wiedzą o ISO/IEC 27001 i zachęć swoich pracowników do tego, by zostali audytorami wewnętrznymi.
  10. Przeprowadzaj regularne kontrole systemu ISO/IEC 27001, aby mieć pewność, że jest on stale ulepszany.