Przejście z ISO/IEC 27001:2005 na ISO/IEC 27001:2013 dla Auditorów Wiodących IRCA

Jesteś Audytorem Wiodącym ISO/IEC 27001:2005 i pragniesz poszerzyć swoje umiejętności o audytowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) tworzone zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2013?

Kurs idealnie odpowiada potrzebom obecnych Audytorów Wiodących ISO/IEC 27001:2005, gdyż łączy  jednodniowy kurs „Przejście z ISO/IEC 27001:2005 do ISO/IEC 27001:2013” z dodatkowym dniem poświęconym audytowaniu na zgodność z ISO/IEC 27001:2013.

Podczas kursu, prowadzonego przez doświadczonego wykładowcę, dowiesz się czym różni się norma ISO/IEC 27001:2013 od normy ISO/IEC 27001:2005, a następnie będziesz mógł wyćwiczyć tę wiedzę praktycznie, zdobywając umiejętność audytowania na zgodność z normą ISO/IEC 27001:2013.


Kto jest adresatem szkolenia:

Auditorzy Wiodący ISO/IEC 27001 Certfyfikowani przez IRCA, którzy są odpowiedzialni za auditowanie na zgodność z normą ISO/IEC 27001:2013.

Czego się nauczę?

Po ukończeniu kursu, uczestnicy będą w stanie:

 • Wyjaśnić cel i sposób wykorzystywania przez autorów norm Załącznika SL do Dyrektyw ISO
 • Opisać zasadnicze cechy wzorcowego systemu zarządzania
 • Wyjaśnić nowe i zaktualizowane terminy i definicje
 • Wyjaśnić nowe wymagania, odnoszące się do Kontekstu, Przywództwa, Planowania
 • Wsparcia ujęte w Załączniku SL do Dyrektyw ISO
 • Wyjaśnić zmiany w wymaganiach specyficznych dla SZBI, a wynikających z przejścia od normy ISO/IEC 27001:2005 do normy ISO/IEC 27001:2013 (napisanej zgodnie z wymaganiami Załącznika SL do Dyrektyw ISO)
 • Przedstawić ustalenia BSI związane z certyfikacją SZBI i wprowadzeniem nowej normy
 • Zaplanować i przeprowadzić audyt na zgodność z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2013

Jak skorzystam?

 • Zdolność do przejścia od ISO/IEC 27001:2005 do ISO/IEC 27001:2013
 • Zdolność do upowszechniania wiedzy o nowych wymaganiach ISO/IEC 27001:2013
 • Przygotowanie do audytowania na zgodność z ISO/IEC 27001:2013
 • Umiejętność przeprowadzania audytów na zgodność z ISO/IEC 27001:2013
 • Rozwinięcie umiejętności audytowania ISO/IEC 27001:2013 i doświadczenia audytorskiego

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • lunch i poczęstunek

Terminy szkoleń:  10-11 sierpnia /5-6  pażdziernika/ 7-8 grudnia