Praktyczna interpretacja wymagań

Kurs ten pozwoli uczestnikom poznać wymagania normy ISO 9001:2008 od praktycznej strony, dzięki przeniesieniu wszystkich wymagań normy na przykłady z codziennego życia firm. Podczas kursu wyjaśniamy wątpliwości związane ze spełnieniem wymagań normy i przedstawiamy wskazówki dotyczące wdrożenia i doskonalenia Systemów Zarządzania Jakością. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej.


Kto jest adresatem szkolenia:

Kurs jest przeznaczony dla:

 • Pełnomocników ds. Jakości, Auditorów, 
 • Kierowników i Właścicieli procesów 
 • oraz wszystkich zainteresowanych praktycznym zastosowaniem normy i lepszym poznaniem jej wymagań.

Cele dydaktyczne:

 • poznanie wymagań normy ISO 9001:2008 od praktycznej strony
 • poznanie podstawowych założeń Systemu Zarządzania Jakością
 • przedstawienie wskazówek dotyczących wdrożenia i doskonalenia SZJ

Uzyskane korzyści:

Uzyskana podczas kursu wiedza i przekazane uczestnikom informacje:

 • podniosą świadomość w zakresie zarządzania jakością
 • umożliwią lepsze zrozumienie wymagań normy ISO 9001:2008
 • wskażą sposoby optymalizacji SZJ
 • ułatwią wdrożenie SZJ
 • ułatwią prowadzenie auditów wewnętrznych, zewnętrznych i auditów dostawców
 • pozwolą na wymianę doświadczeń

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • lunch i poczęstunek