Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 (Akredytacja IRCA A17955 )

Stopień profesjonalizmu auditorów wiodących ma kluczowe znaczenie dla efektywności całego zespołu auditorów i w konsekwencji dla efektywności całego systemu zarządzania jakością. Ten kurs pozwoli auditorom wiodącym w pełni zrozumieć ich role oraz nabyć umiejętności jakich potrzebują, aby prowadzić audity w sposób jak najbardziej skuteczny. Pomimo, że kurs jest kierowany dla auditorów jego wartość dla kadry zarządzającej jest bardzo istotna, ponieważ poznają podejście Auditora BSI i dowiedzą się o zasadach systemów zarządzania jakością. Szkolenie jest też znakomitą okazją, aby kierownictwo mogło zadać pytania, na które nie ma czasu lub odpowiedniej okazji podczas auditu.

Zobacz ulotkę kursu


Kto jest adresatem szkolenia:

Szkolenie jest dla tych, którzy chcieliby audytować Systemy Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015.

 • Pełnomocnicy systemów zarządzania jakością, aby zwiększyć umiejętności zarządzania zespołem auditorów, zaktualizować wiedzę o systemach i o podejściu jednostek certyfikujących do procesu auditowania
 • Auditorzy wewnętrzni, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności auditorskie i uzyskać informacje o nowych metodach zarządzania i auditowania
 • Auditorzy, którzy prowadzą audity drugiej strony w swoim łańcuchu dostawców, chcący udoskonalić swoje umiejętności współpracy z dostawcami
 • Auditorzy zewnętrzni pracujący dla jednostek, które certyfikują organizacje
 • Konsultanci, którzy pomagają we wdrażaniu systemów zarządzania jakością w organizacjach
 • Osoby chcące inwestować w swój rozwój oraz współpacować z jednostkami certyfikującymi

Zakres merytoryczny szkolenia:

Wiedza - nauczysz się określać cel:

 • Systemów Zarządzania Jakości
 • norm Systemów Zarządzania Jakości
 • audytu systemów zarządzania
 • roli auditora w planowaniu, prowadzeniu i kontynuacji auditów Systemów Zarządzania Jakością zgodnie z ISO 19011 (lub ISO 17021, o ile jest to stosowne)

Umiejętności - posiądziesz zdolność:

 • planowania auditów
 • prowadzenia auditów
 • raportowania auditów
 • zrozumienia ISO 19011 (lub ISO 17021)

Od potencjalnego uczestnika oczekujemy:

 • Uczestnik powinien zrozumieć podstawowe zasady i praktyki skutecznego audytu SZJ zgodnego z normą ISO 9001: 2015 i ISO 19011:2011 "Wytyczne do audytowania  systemów zarządzania".

Uczestnik będzie prowadzony krok po kroku przez cały proces audytu od rozpoczęcia do działań poaudytowych. Przez 5 dni szkolenia zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do zainicjowania I przeprowadzenia  prowadzenia udanego audytu systemów zarządzania. Nauczą się, wyjaśnić cel audytu certyfikującego trzeciej strony SZJ zgodnego z ISO 9001: 2015. Pozyskanie umiejętności planowania, przeprowadzenia, raportowania I prowadzenia działań poaudytowych zapewni, że audyt Systemu Zarządzania Jakością potwierdzi zgodność i wpłynie pozytywnie na ogólną wydajność organizacji.

Wcześniej uzyskane doświadczenie z zakresu auditowania systemów zarządzania np. wewnętrzne audity może znacznie pomóc.

Jeśli obawiasz się, że nie posiadasz odpowiedniego poziomu wiedzy, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy chętnie pomogą.

To szkolenie może pomóc w:

 • Identyfikowaniu celów i korzyści audytu SZJ wg ISO 9001:2008
 • Interpretacji wymagań normy ISO 9001:2015 w odniesieniu do audytu,
 • Planowaniu, prowadzeniu audytu i działań poaudytowych, które wnoszą rzeczywistą wartość dodaną
 • Zrozumieniu koncepcji “myślenia w kategoriach ryzyka”; przywództwa i podejścia procesowego
 • Poznaniu najnowszych technik audytowania i umiejętnego ich wykorzystania
 • Budowaniu zaufania stron zainteresowanych poprzez zarządzanie procesami wg najnowszych wymagań.
 • Zrozumieniu wymagań certyfikacji BSI.
 • Poznaniu wymagań dla szkoleń akredytowanych przez IRCA.

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • poczęstunek i lunch (nie obejmuje zakwaterowania)

Terminy szkoleń 25-29 Styczeń / 22-26 Luty / 21-25 Marzec / 25-29 Kwiecień / 16-20 Maj / 20-24 Czerwiec