ISO 31000 Wytyczne w zakresie zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym

Skuteczne radzenie sobie z niepewnością i związanym z nią ryzykiem, ale również i szansami, które zapewnić mają zwiększenie zdolności do budowania wartości organizacji, jest główną korzyścią wynikającą z zarządzania ryzykiem w organizacji. Aby proces ten mógł być jednak skuteczny, należy zastanowić się, jaka metoda zarządzania ryzykiem będzie dla organizacji najlepsza. Jakie działania należy podjąć oraz jakie elementy funkcjonowania organizacji poddać analizie, aby wybrać tą właściwą metodę, pozwalającą na ustanowienie skutecznego procesu zarządzania ryzykiem?


Kto jest adresatem szkolenia:

Czego się nauczę?

Jak skorzystam?

Szkolenie obejmuje:

  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • poczęstunek i lunch

Terminy szkoleń:  21-22 lipca / 26-17 września / 28-29 listopada