Zarządzanie Ryzykiem ISO 31000

Organizacje mające dobrą strategię zarządzania ryzykiem lepiej są w stanie chronić siebie i skutecznie rozszerzać swoją działalność. Dla każdej firmy wyzwaniem jest wprowadzenie dobrych praktyk w codzienne funkcjonowanie oraz zastosowanie ich do szerszego aspektu swej praktyki organizacyjnej.


Czym jest norma ISO 31000?

ISO 31000 jest międzynarodową normą zarządzania ryzykiem. Dzięki temu, że przedstawia kompleksowe zasady i wytyczne, pomaga organizacjom w dokonywaniu analizy ryzyka oraz oceny ryzyka. Wprowadzenie ISO 31000 będzie dla Państwa korzystne niezależnie od tego, czy pracujecie w przedsiębiorstwie publicznym, prywatnym, czy społecznym, gdyż norma ta ma zastosowanie do większości działań biznesowych, takich jak planowanie, zarządzanie czy komunikacja. Choć wszystkie firmy w takim czy innym stopniu mają strategię zarządzanie ryzykiem, zalecenia najlepszych praktyk, zawarte w tej międzynarodowej normie, zostały tak opracowane, by usprawnić techniki zarządzania i zapewniać bezpieczeństwo miejsca pracy.

Realizując zasady i wytyczne ISO 31000 w swojej organizacji, będziecie Państwo mogli zwiększyć wydajność operacyjną oraz uzyskać poprawę zaufania interesariuszy, jednocześnie minimalizując straty. Ta międzynarodowa norma pozwala również poprawić działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, wprowadzić silne podstawy do procesów podejmowania decyzji i zachęcić do aktywnego zarządzania we wszystkich obszarach.


Jakie są korzyści?

  • Aktywna poprawa efektywności operacyjnej i zarządzania
  • Zdobywanie zaufania interesariuszy co do Państwa umiejętności stosowania technik zarządzania ryzykiem
  • Stosowanie kontroli systemu zarządzania do analizy ryzyka w celu minimalizowania strat
  • Poprawa wydajności systemu zarządzania i odporności na problemy
  • Skuteczne reagowanie na zmiany i ochrona rozwijającego się biznesu