ISO/IEC 27018 Ochrona Danych Osobowych w Chmurze Obliczeniowej

ISO/EIC 27018 Technologia informacyjna – Kodeks postępowania dotyczący ochrony danych osobowych w Chmurach obliczeniowych funkcjonujących jako podmioty przetwarzające dane osobowe.

Chmura oferuje organizacjom i klientom wiele korzyści: możliwość oszczędności, elastyczność i mobilny dostęp do najważniejszych informacji. Wzbudza również obawy dotyczące ochrony danych i prywatności, w szczególności w zakresie danych osobowych. Dane osobowe obejmują wszelkie informacje, które mogą pomóc w zidentyfikowaniu konkretnego użytkownika. Bardziej oczywiste przykłady obejmują nazwiska i dane kontaktowe lub nazwisko panieńskie matki, a przykłady mniej oczywiste obejmują dokumentację medyczną, adresy IP i wyciągi bankowe.

Norma ISO/IEC 27018, stosowana wraz z ISO/IEC 27001, została opublikowana, aby Dostawcy Usług w Chmurze, których infrastruktura posiada certyfikat zgodności z normą, mogli powiedzieć swoim obecnym i potencjalnym klientom, że ich dane są chronione i nie będą wykorzystywane do żadnych celów, w odniesieniu do których nie została udzielona wyraźna zgoda.


Jakie korzyści wiążą się z normą ISO/IEC 27018?

Norma ISO/IEC 27018 stosowana w połączeniu z ISO/IEC 27001 – Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zapewnia wytyczne dotyczące dostawców usług w chmurze przetwarzających dane osobowe.

  • Wzbudza zaufanie do Państwa przedsiębiorstwa – zapewnia Państwa klientom i interesariuszom większą gwarancję ochrony danych osobowych i informacji.
  • Daje przewagę konkurencyjną – norma ta pozwala wyróżnić się spośród konkurentów dzięki ochronie danych osobowych na wysokim poziomie.
  • Pomaga w rozwoju przedsiębiorstwa – zapewnia wspólne wytyczne dla różnych państw, ułatwiając prowadzenie działalności gospodarczej na poziomie światowym i uzyskanie dostępu jako preferowany dostawca.

Co oferuje norma ISO/IEC 27018 i dlaczego jest istotna?

Zapewnia lepsze zrozumienie normy i sposobu, w jaki pomaga ona Dostawcom Usług w Chmurze i ich klientom.


Dlaczego warto wybrać BSI?

Ponad 100 lat temu staliśmy się pionierami w dziedzinie norm i obecnie jesteśmy liderami na tym rynku. Pomagamy ponad 80 000 klientów ze 172 państw, począwszy od najpopularniejszych marek na świecie, aż po małe i średnie ambitne przedsiębiorstwa, w uzyskaniu przewagi nad ich konkurentami.

Jako jedna z niewielu organizacji, które od początku do końca rozumieją normy, nie tylko oceniamy poziom Państwa zgodności z ich wymogami, ale również tworzymy je podstaw.

W BSI dążymy do doskonałości - wspieramy naszych klientów w sprawniejszym działaniu, efektywniejszym zarządzaniu oraz osiąganiu zrównoważonego rozwoju

Uzyskanie certyfikatu BSI informuje Państwa klientów i konkurentów, że w organizacji są stosowane najlepsze praktyki  i zwiększa przewagę konkurencyjną przedsiębiosrstwa.

Nasza wiedza może odmienić Państwa organizację.


Kolejne kroki

Niezależnie od tego, czy rozpoczynają Państwo proces certyfikacji,czy też chcą Państwo jedynie omówić dostępne możliwości, prosimy o kontakt z naszymi ekspertami, którzy przeprowadzą Państwa przez ten proces.