Szkolenia dla ISO 22301
Zarządzanie Ciągłością Działania

 Nasze szkolenia uwzględniają każdy aspekt ciągłości działania, od  procesu poznania, wdrożenia i auditowania ISO 22301, po planowanie  ciągłości działania, zarządzanie kryzysowe i ocenę działania biznesu.

Nasi eksperci pomogą Państwu w poznaniu i zrozumieniu sposobów jak mozna chronić swój biznes.
Szkolenia

Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg ISO 22301. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna

 

1 dniowy kurs dedykowany

    Zdarza się, że firmy tracą reputację i klientów, ponieważ nie przewidują zdarzeń mających wpływ na ich funkcjonowanie na rynku. Zdarzenia trudne do przewidzenia lub niezależne od organizacji, jak katastrofy naturalne, ekstremalne warunki atmosferyczne, przerwy w zasilaniu i dostępie do zasobów IT, przestępstwa, niepokoje polityczne lub choroby załogi mogą być pod kontrolą Państwa organizacji.

View details for Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg ISO 22301. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna

Przejście na ISO 22301 (z BS 25999) System Zarządzania CIągłością Działania. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna

 

1 dniowy kurs dedykowany

    Pojawienie się normy ISO 22301 dla wielu organizacji oznacza zmiany w obszarze istniejącego systemu wg BS 25999. Zmiany i różnice wynikające z normy ISO 22301, a także zmiany w obszarze Państwa organizacji są przedmiotem niniejszego kursu. Szkolenie BSI „Przejście na ISO 22301 (z BS 25999)” jest szczególnie wartościowe dla osób bezpośrednio zaangażowanych w planowanie, wdrażanie, utrzymanie i auditowanie w zakresie BS 25999 Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS).

View details for Przejście na ISO 22301 (z BS 25999) System Zarządzania CIągłością Działania. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna