System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analysis Critical Control Points - HACCP)

HACCP może mieć krytyczne znaczenie dla zgodności z przepisami prawnymi - krajowymi i międzynarodowymi. Stanowi narzędzie zarządzania ryzykiem, wspomagającym inne normy dotyczące systemów zarządzania w całej branży spożywczej - takie jak na przykład Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000. HACCP określa, jakie są dobre praktyki produkcyjne w całej branży spożywczej, mogąc zatem stać się kluczem do Państwa biznesu w przypadku handlu w skali międzynarodowej. Ma szczególnie duże znaczenie w przypadku producentów produktów podstawowych, przetwórców i podmiotów świadczących usługi gastronomiczne.


Czym jest HACCP?

Jest to narzędzie zarządzania ryzykiem, pierwotnie używane do ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności. System HACCP pozwala rozpoznawać zagrożenia i wprowadzać środki kontroli do ich niwelowania w całym łańcuchu dostaw podczas procesu produkcji. System HACCP spełnia wymagania Komisji Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius Commission - CAC) - ustanowioną przez Światową Organizację Zdrowia i Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych w celu połączenia międzynarodowych standardów żywności, wytycznych i kodeksów postępowania w celu zapewnienia uczciwego handlu. Może mieć również zastosowanie przy spełnianiu wymogów międzynarodowych norm, takich jak ISO 22000 zarządzanie bezpieczeństwem żywności.


Jakie korzyści płyną z HACCP?

 • Wdrożenie globalnie uznanych metod kontroli zagrożeń bezpieczeństwa żywności
 • Zapewnienie producentom, interesariuszom i dostawcom pewności co do metod kontroli
 • Dostosowanie HACCP do ISO 22000, aby ulepszyć systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • Skuteczne zarządzanie ryzykiem dla bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu dostaw
 • Stałe przeglądanie i ulepszanie swojego systemu, aby zachował efektywność

Czy jesteście Państwo gotowi na wdrożenie HACCP?

Możemy w tym pomóc bez względu na to, jaki aspekt produkcji żywności jest Waszą specjalnością. Rozumiemy, że Państwa działalność rozciąga się na różne lokalizacje, obejmuje różnorodne produkty i złożone łańcuchy dostaw, toteż właśnie oferujemy niestandardowe pakiety, które pomogą Wam kontrolować i eliminować ryzyko dla bezpieczeństwa żywności w całym Waszym biznesie. Uszyty na miarę pakiet HACCP obejmuje tylko potrzebne Państwu produkty i usługi, obcinając koszty niepotrzebnych usług i pomagając w jak najefektywniejszym wprowadzeniu środków kontroli.


Jak uzyskać certyfikację HACCP

Dzięki nam proces certyfikacji HACCP jest łatwy. Po otrzymaniu Państwa wniosku, wyznaczymy indywidualnego Opiekuna, który poprowadzi Państwa firmę przez kolejne kroki procesu.

 1. Analiza luki
  Jest to opcjonalna usługa przeprowadzana przed oceną i polega na bliższym przyjrzeniu się Państwa obecnemu systemowi zarządzania bezpieczeństwem żywności, po czym poddaniu go porównaniu z wymaganiami HACCP. Tego typu analiza umożliwia zlokalizowanie obszarów wymagających poświęcenia większej ilości pracy jeszcze przed przeprowadzeniem formalnej oceny, co oznacza dla Państwa oszczędność czasu i pieniędzy.

 2. Ocena formalna
  Przebiega dwuetapowo. Najpierw sprawdzamy gotowość Waszej organizacji do oceny, kontrolując, czy wykorzystuje niezbędne procedury i kontrole HACCP. Uzyskane informacje przekażemy Państwu, zatem jeżeli znajdziemy jakieś luki, będziecie mogli je wypełnić. Natomiast jeśli spełniacie wszystkie wymagania, ocenimy sposób wdrożenia owych procedur i narzędzi kontroli zgodnie z wymogami certyfikacji.
 3. Certyfikacja - i co dalej?
  Po pozytywnym przejściu oceny formalnej otrzymujecie Państwo certyfikat HACCP, który jest ważny przez trzy lata. Przez cały ten okres, Opiekun Klienta BSI będzie z Państwem w kontakcie, regularnie (przynajmniej raz na rok) odwiedzając i sprawdzając nie tylko zgodność systemu, ale także to, czy ulega on stałej poprawie i doskonaleniu. 

Integracja HACCP z ISO 22000

HACCP może być samodzielnym narzędziem zarządzania w Państwa firmie, ale można go także zintegrować z innymi systemami zarządzania, na przykład z normą ISO 22000 Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności. HACCP ułatwia wprowadzenie ISO 22000, gdyż mają wiele tych samych wymogów co do środków kontroli zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności. Oznacza to, iż można usprawnić zarządzanie i realizację podstawowych procesów.


HACCP dla MŚP

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności ma ogromne znaczenie dla Państwa firmy, niezależnie od jej wielkości i lokalizacji. Za sprawą poprawionych środków kontroli zagrożeń HACCP może pozwolić uzyskać wymierne korzyści w całym łańcuchu dostaw. Rozumiemy, że małe firmy mogą borykać się z ograniczeniami czasowymi i budżetowymi, wiemy jednak także, jak pokonywać te przeszkody, dzięki pakietom usług przystosowanych do Waszego biznesu. Niestandardowy pakiet HACCP usuwa niepotrzebne koszty i złożoność osiągnięcia właściwych standardów bezpieczeństwa żywności, tak więc możemy pomóc Wam osiągnąć to, do czego Państwo dążycie, w jak najefektywniejszy sposób.