System Antykorupcyjny BS 10500

BS 10500 określa wymogi dla systemu zarządzania antykorupcyjnego dla organizacji na całym świecie. Jest także sposobem spełnienia krajowych wymogów prawnych - niezależnie od tego, gdzie mieści się firma. Przepisy prawne dotyczące walki z korupcją zaostrzają się coraz bardziej, a zarządzanie antykorupcyjne stanowi obecnie wymóg w biznesie. Właśnie dlatego BS 10500 wskazuje, jak powinna się kształtować etyka biznesu i etyka zawodowa oraz wskazuje metody radzenia sobie z rosnącymi, globalnymi zagrożeniami. Dowiedz się, jak chronić swoją firmę i pracowników, dzięki współpracy z nami.


Czym jest brytyjska ustawa o przeciwdziałaniu korupcji i łapówkarstwu (UK Bribery Act)?

Ustawa weszła w życie w lipcu 2011 roku. Stanowi ona cześć zarysu podobnych przepisów i konwencji opracowywanych na całym świecie, aby kształtować etykę biznesu i pomagać w zapobieganiu łapówkarstwa. Ustawa stanowi, że dopuszczanie się przez organizacje komercyjne tego, by osoby powiązane z nimi dokonywały przekupstw w ich imieniu, jest przestępstwem. Państwa firma będzie wtedy spełniała wymagania brytyjskiej ustawy, gdy będziecie mogli dowieść stosowania odpowiednich procedur antykorupcyjnych. Wytyczne rządu brytyjskiego, opublikowane 31 marca 2011 r. zawierają zalecenie, aby stosowane środki kontroli przeciwko łapówkarstwu zapewniały wystarczającą ochronę względem takiego poziomu ryzyka, na jakie firma jest narażona, zatem należy oszacować je i nakreślić odpowiednie planowanie.


Czym jest norma BS 10500?

BS 10500 została opracowana w odpowiedzi na nową erę ostrzejszych przepisów i braku tolerancji na korupcję i łapówkarstwo pomiędzy przedstawicielami branży. Tworzy ona ramy antykorupcyjne dla firm bez względu na ich wielkość, branżę czy lokalizację. Jest szczególnie zalecana dla branż bardziej narażonych na ryzyko, czyli m.in. budownictwo, inżynierię, górnictwo i sektor użyteczności publicznej. BS 10500 stanowi system zarządzania pokazujący, jak wygląda etyka w biznesie oraz jak wprowadzić i stosować odpowiednie kontrole antykorupcyjne w całej swojej firmie i łańcuchu dostaw.