ISO 39001 dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego oznacza dla Waszej firmy stosowanie uznawanych w branży praktyk oraz mniejsze ryzyko, zatem na uporządkowanym podejściu do bezpieczeństwa ruchu drogowego korzystają zarówno małe, jak i duże firmy.


Kształtowanie ISO 39001 dla MŚP

Małe firmy inwestując w ISO 39001 mogą osiągnąć takie same korzyści, co duże przedsiębiorstwa. Wiemy, że Wasz budżet może być skromniejszy oraz mniejsze mogą być Wasze możliwości czasowe w radzeniu sobie z ryzykiem bezpieczeństwa drogowego w miejscu pracy, zdajemy sobie również sprawę z tego, iż ryzyko to jest tak samo charakterystyczne tylko dla Was, jak prowadzona przez Was działalność. Dlatego właśnie zapewniamy pakiet usług, który można indywidualnie dostosowywać tak, aby zawierał tylko niezbędne usługi, dzięki czemu nie narażacie się Państwo na ponoszenie dodatkowych kosztów i niepotrzebną złożoność osiągnięcia zgodności z ISO 39001. Możemy pomóc Wam w identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zarządzać nimi, zmniejszając liczbę wypadków, tworząc bezpieczniejsze warunki pracy i spełniając oczekiwania interesariuszy. ISO 39001 pozwala zachować zgodność z najlepszymi praktykami zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz wymogami prawnymi. Zrozumiecie też Państwo, że inwestycje w najwyższe standardy bezpieczeństwa ruchu drogowego pokazują troskę o wszystkich użytkowników dróg oraz mogą przynieść większy zysk i silniejszą pozycję na rynku.Szkolenia pozwalające podjąć pierwsze kroki ku certyfikacji ISO 39001

SZBRD wg normy ISO 39001 może zostać zaimplementowany przez wszystkie firmy, bez względu na ich wielkość czy branżę, w której operują, a nasze szkolenia są zaprojektowane tak, aby odpowiadały potrzebom wszystkich uczestników.