İnformasiya Təhlükəsizliyinin İdarə Edilməsi (ISMS)

İnformasiya qiymətli biznes olub sizin biznesi həm qura həm də poza bilər, ona görə də informasiya təhlükəsizliyi (infosec) yüksək prioritet təşkil etməlidir. Düzgün idarə olunduqda bu sizə imkan yaradır ki inamla fəaliyyət göstərəsiniz. İnformasiya təhlükəsizliyinin idarə edilməsi inkişaf üçün sərbəstlik verir, sizin müştəri bazanızı yeniləyərək biliklərlə genişləndirir ki, bununla da sizin bütün məxfi məlumatınız bu şəkildə qalır. 


ISO/IEC 27001 nədir?

ISO/IEC 27001 informasiya təhlükəsizliyinin idarəetmə sistemi (ISMS) üçün beynəlxalq səviyyədə tanınmış ən yaxşı təcrübələr strukturudur. Bu ISO 27000 standartlar seriyasına daxildir (o cümlədən ISO 27002 və ISO 27005). Bu sizə sizin vacib məlumatınızın risklərini müəyyən etməyə və riskləri azaltmaq üçün müvafiq nəzarət mexanizmlərini işə salmağ yardım edir.


ISO/IEC 27001 İnformasiya Təhlükəsizliyinin İdarə Edilməsinin faydaları nədir?

  • Riskləri müəyyən edin və onları idarə etmək və ya azaltmaq üçün nəzarət mexanizmlərini işə salmaq
  • Biznesinizin bütün seçilmiş sahələri üzrə nəzarət mexanizmlərinə adaptasiya olunmaq üçün çeviklik
  • Maraqlı tərəflər və müştərilərin inamını qazanmaq ki, onların şəxsi məlumatı qorunur
  • Uyğunluq nümayiş etdirmək və üstünlük verilən təchizatçı statusunu əldə etmək
  • Uyğunluq nümayiş etdirməklə daha çox tender gözləntilərini ödəmək

Популярные курсы обучения работе с ISO/IEC 27001

Мы применяем ускоренные методики обучения, с тем чтобы вы смогли в полной мере разобраться в серии стандартов ISO/IEC 27001. Наше обучение проводится в условиях сочетания аудиторных занятий, семинаров и интерактивных сессий.Nə üçün BSI seçilməlidir?

Biz 100 ildən artlqdlr ki, standartlara yol açırıq və indi də bazar lideriyik. Biz dünyanın 182 ölkəsində qlobal brendlərdən tutmuş kiçik ambisiyalı bizneslərədək 80,000-dən artıq müştəriyə yardım göstəririk ki, onlar öz rəqabət mühitində əlverişli vəziyyətə sahib olsunlar. Standartları əvvəldən axıradək tam başa düşə  bilən bir neçə təşkilatdan biri kimi, biz heç də onlara necə uyğun olduğunuzu qiymətləndirmirik, biz ilk başlanğıcdan yeni standartlar yaradırıq, onlardan istifadə edərək daha yaxşı fəaliyyət göstərmək üçün işçi heyətini qlobal səviyyədə təlimləndiririk. Bizim biliyimiz sizin təşkilatı transformasiya edə bilər.