ISO 20121 – Менеджмент устойчивости событий

Ваше мероприятие может приносить те же результаты с минимальным негативным воздействием на окружающую среду, инфраструктуру и местную экономику, что позволит добиться максимально возможных позитивных результатов и оставить достойное наследие. На идею создания стандарта ISO 20121 натолкнула Олимпиада-2012 в Лондоне. Он был разработан на основе стандарта BS 8901 непосредственно к Олимпийским играм, что явилось потрясающим успехом для менеджмента устойчивости событий.


Вы готовы к внедрению системы менеджмента устойчивости событий?

Независимо от того, являетесь ли вы новым пользователем ISO 20121 или желаете расширить свои знания, мы подберем курс обучения, ресурсы и сервисы специально для вас. Мы предлагаем индивидуальные пакеты стандартов, которые позволят приступить к менеджменту устойчивости событий, исключив расходы на сервисы, которые вам не требуются. Индивидуальный пакет продуктов и услуг ISO 20121 позволит вам добиться нужного результата в кратчайшие сроки и вне зависимости от того, с какого момента вы начали.В чем заключаются преимущества стандарта ISO 20121?

  • Возможность определения путей совершенствования процессов планирования и проведения мероприятий
  • Возможность обеспечения высокой эффективности и результативности работы
  • Возможность распределения ролей и обязанностей персонала, подрядчиков и поставщиков
  • Возможность сокращения затрат посредством оптимизации энергопотребления и утилизации отходов
  • Возможность интеграции со стандартами ISO 9001 и ISO 14001 для получения еще более высоких результатов 


Курсы обученияNə üçün BSI seçilməlidir?

Biz 100 ildən artlqdlr ki, standartlara yol açırıq və indi də bazar lideriyik. Biz dünyanın 182 ölkəsində qlobal brendlərdən tutmuş kiçik ambisiyalı bizneslərədək 80,000-dən artıq müştəriyə yardım göstəririk ki, onlar öz rəqabət mühitində əlverişli vəziyyətə sahib olsunlar. Standartları əvvəldən axıradək tam başa düşə  bilən bir neçə təşkilatdan biri kimi, biz heç də onlara necə uyğun olduğunuzu qiymətləndirmirik, biz ilk başlanğıcdan yeni standartlar yaradırıq, onlardan istifadə edərək daha yaxşı fəaliyyət göstərmək üçün işçi heyətini qlobal səviyyədə təlimləndiririk. Bizim biliyimiz sizin təşkilatı transformasiya edə bilər.