Услуги и программы обеспечения соответствия

Как узнать, продолжаете ли вы соответствовать требованиям стандартов? Или, если вы никогда ранее не проходили сертификацию, то как узнать, насколько вы соответствуете требованиям стандартов в данный момент? Наши инструменты могут вам это подсказать. Кроме того, мы предоставим вам инструменты для поддержания соответствия требованиям стандартов и повышения эффективности непосредственно для вашей организации.


Инструменты самооценки

Соответствует ли ваша организация требованиям стандарта? Воспользуйтесь нашим инструментарием для самооценки, познакомьтесь с принципом непрерывной проверки и оценки и внедрите его в свою работу.


Программное обеспечение Entropy

Организации разных масштабов используют наше программное обеспечение Entropy на более чем 14 000 объектах по всему миру, что наглядно демонстрирует его эффективность в управлении производительностью и рисками.


Nə üçün BSI seçilməlidir?

Biz 100 ildən artlqdlr ki, standartlara yol açırıq və indi də bazar lideriyik. Biz dünyanın 182 ölkəsində qlobal brendlərdən tutmuş kiçik ambisiyalı bizneslərədək 80,000-dən artıq müştəriyə yardım göstəririk ki, onlar öz rəqabət mühitində əlverişli vəziyyətə sahib olsunlar. Standartları əvvəldən axıradək tam başa düşə  bilən bir neçə təşkilatdan biri kimi, biz heç də onlara necə uyğun olduğunuzu qiymətləndirmirik, biz ilk başlanğıcdan yeni standartlar yaradırıq, onlardan istifadə edərək daha yaxşı fəaliyyət göstərmək üçün işçi heyətini qlobal səviyyədə təlimləndiririk. Bizim biliyimiz sizin təşkilatı transformasiya edə bilər.