Rüşvətxorluq Əleyhinə İdarəetmə Sistemi

Rüşvətxorluq əleyhinə qanunlar getdikcə sərtləşir. Heç bir təşkilat rüşvətxorluq riskinə qarşı immunitetli deyil, amma, təşkilatlar nümayiş etdirə bilər ki, rüşvətxorluğun qarşısını almaq üçün onlar adekvat prosedura malikdirlər bununla bağlı maliyyə və reputasiyə xərcləri ayrıllmışdır.Что представляет собой закон "О взяточничестве"?

Закон действует с июля 2011 г. Один из множества законов и конвенций, разрабатываемых по всему миру для предупреждения взяточничества.  Британский Закон предусматривает уголовную ответственность работников за дачу взятки от лица коммерческих организаций. Ваше предприятие считается соответствующим этому британскому закону в том случае, если вы можете доказать, что проводите эффективную антикоррупционную политику и предприняли адекватные меры по борьбе со взяточничеством. В методологических принципах, опубликованных 31 марта 2011 года, правительство Великобритании рекомендует применение антикоррупционных мер в соответствии с уровнем риска, которому вы подвергаетесь; таким образом, организациям необходимо оценивать связанные с этим риски и проводить соответствующее планирование.   


Что представляет собой стандарт BS 10500?

Стандарт BS 10500 разработан в ответ на ужесточение законодательства и снижения уровня толерантности в отношении коррупции и взяточничества. Он формирует антикоррупционную структуру, предназначенную для организаций любого размера, действующих во всех секторах экономики по всему миру. В частности, он рекомендуется для применения в коррупциогенных отраслях, к числу которых относятся строительство, машиностроение, горнодобывающая промышленность и жилищно-коммунальное хозяйство. Стандарт BS 10500 предлагает систему менеджмента, демонстрирующую механизмы применения надлежащих антикоррупционных инструментов в рамках вашего предприятия и цепи поставок. 


Преимущества стандарта BS 10500

  • Соответствие требованиям заинтересованных лиц относительно эффективности антикоррупционных мер
  • Демонстрация выполнения требований законодательства путем внедрения надлежащих процедур, включая правила корпоративной этики
  • Мониторинг и управление рисками в рамках вашего предприятия и цепи поставок
  • Повышение эффективности организации рабочих процессов
  • Потенциальная возможность уменьшения размера страховых взносов и готовность к судебным тяжбам


Nə üçün BSI seçilməlidir?

Biz 100 ildən artlqdlr ki, standartlara yol açırıq və indi də bazar lideriyik. Biz dünyanın 182 ölkəsində qlobal brendlərdən tutmuş kiçik ambisiyalı bizneslərədək 80,000-dən artıq müştəriyə yardım göstəririk ki, onlar öz rəqabət mühitində əlverişli vəziyyətə sahib olsunlar. Standartları əvvəldən axıradək tam başa düşə  bilən bir neçə təşkilatdan biri kimi, biz heç də onlara necə uyğun olduğunuzu qiymətləndirmirik, biz ilk başlanğıcdan yeni standartlar yaradırıq, onlardan istifadə edərək daha yaxşı fəaliyyət göstərmək üçün işçi heyətini qlobal səviyyədə təlimləndiririk. Bizim biliyimiz sizin təşkilatı transformasiya edə bilər.