Bizim akkreditasiyamız

Akkreditasiyamız onu nəzərdə tutur ki, biz beynəlxalq səviyyədə tanınan standartlara uyğun olaraq qiymətləndirilmişik və biz ən yüksək keyfiyyət və xidmət səviyyələri üzrə fəaliyyət göstəririk- sizə bundan sonrakı fəaliyyətdə təminat veririk ki, bizim verdiyimiz sertifikat etibarlı və ədalətlidir.

Bu akkeditasiya sizin və sizin müştərilərinizin risklərini azaldır və sizə tam əminlik gətirir ki, bacarıqlar və fəaliyyət qabiliyyəti əsasında müstəqil şəkildə qiymətləndirilmə aparılıb.

 


Bizi kimlər akkreditasiya etmişlər

Biz dünyada ən çox hörmət edilən və reputasiyalı idarəetmə sistemlərinin sertifikatlaşdırma qurumları arasında yer almışıq və aşağıdakıların da daxil olduğu 20 yerli və beynəlxalq qurumlar tərəfindən akkreditasiya edilmişik:

Rentabelli xidmətləri göstərmək üçün biz müntəzəm olaraq akkreditasiya sxemlərini nəzərdən keçiririk. Biz ANSİ-ASQ Milli Akkreditasiya Şurası (ANAB) ilə birgə bütün dünyada akkreditasiyanı təmin etməyə qərar vermişik ki, buna da bizim müştərilərimizin tələblərinə və yerli bazar ehtiyaclarına uyğun olaraq yerli tanınmış və etibarlı akkreditasiyalar dəstək verirlər.