Duy trì hệ thống PAS 99

Hệ thống quản lý hợp nhất PAS 99 phát triển cùng với doanh nghiệp bạn. Cho dù bạn trải qua những thay đổi gì và bạn giới thiệu hệ thống quản lý mới là gì, PAS 99 cũng có sự linh hoạt để thay đổi như vậy. Vì vậy bạn có thể tiếp tục đầu tư và cải tiến hệ thống quản lý hợp nhất– cho phép bạn đầu tư và cải tiến doanh nghiệp tại cùng một thời điểm. 


Làm tốt nhất từ chứng nhận bạn

Bạn có thể truy cập rất nhiều nguồn tài nguyên được thiết kế để giúp bạn có được cái tốt nhất trong việc chứng nhận quản lý môi trường. Thường xuyên nâng cấp việc phát triển mới nhất trong những chuỗi PAS 99 và những hệ thống quản lý khác sẽ đảm bảo bạn luôn luôn cập nhật. Bạn cũng có thể có những kỹ năng liên quan đến những khóa học chúng tôi. Tất cả những điều này, cộng với sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía quản lý khách hàng cũng như những xem xét kinh doanh, sẽ giúp cho tổ chức của bạn luôn ở trong trạng thái tuân thủ và cạnh tranh, và để luôn cải thiện.


Sử dụng nhãn hiệu bảo đảm BSI

Khi được chứng nhận, bạn sẽ có thể tạo ra một nhãn hiệu cá nhân riêng bằng việc trưng bày Nhãn hiệu Bảo đảm BSI. Đó là một công cụ quảng bá hiệu quả mà bạn có thể sử dụng để thúc đẩy tổ chức. Nó tượng trưng cho một thành tựu rõ ràng và có thể mang lại một lợi thế cạnh tranh. Chúng tôi được nhận ra một cách toàn cầu như một trong những người định giá độc lập kinh nghiệm nhất trong những thực hành tốt nhất. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ được sự công nhận quốc tế như một doanh nghiệp đạt được những tiêu chuẩn xuất sắc mỗi ngày.

Bạn cũng sẽ được liệt kê trong bản Hội đồng Khách hàng bên cạnh những tổ chức hàng đầu khác, giúp bạn mở ra những thị trường mới, đảm bảo những thị trường cũ và cạnh tranh một cách tự tin.


Tiếp tục hợp nhất để trở nên tốt hơn

Bạn đang thu được lợi ích từ hệ thống quản lý hợp nhất, có thể gia tăng hệ thống mới được chứng nhận ngày hôm sau. Và bạn có thể phác thảo quy trình PAS 99, thực hiện các tiêu chuẩn mới trở nên đơn giản hơn. Ví dụ, nếu bạn có hệ thống ISO 9001, bạn có thể sử dụng kiến thức quản lý chất lượng để cải tiến các khu vực đó- ví dụ quản lý môi trường. ISO 14001 là tiêu chuẩn về quản lý môi trường và tuân theo rất nhiều yêu cầu chung ISO 9001. Thêm vào đó, với PAS 99 bạn sẽ có khuôn mẫu mà bạn không phải tăng lượng công việc lên gấp đôi khi thực hiện và chứng nhận. Bạn có thể tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xung quanh.


Chuyển chứng nhận của bạn tới BSI

Chứng nhận thông qua BSI nghĩa là liên kết nhiều hơn giữa doanh nghiệp của bạn và nhãn hiệu toàn cầu. Bạn sẽ có thể có được những thuận lợi mà tất cả những khách hàng giá trị của BSI nhận được. Và những điều này không chỉ dừng lại ở chứng chỉ. Chúng tôi sẽ giúp bạn luôn cập nhật những tiêu chuẩn và đào tạo bạn vì vậy bạn có thể luôn cải thiện, cũng như giữ việc phù hợp. Thêm vào đó, những việc định giá sáu tháng của chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được sự hoàn hảo mỗi ngày. Bạn cũng sẽ có thể trưng bày nhãn hiệu bảo đảm BSI, giúp bạn đứng cách xa đối thủ của bạn.


Tại sao chọn BSI?

Chúng tôi đã đi tiên phong về tiêu chuẩn hơn 100 năm qua và ngày nay, chúng tôi là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường này. Chúng tôi đã hỗ trợ hơn 65.000 doanh nghiệp từ những nhãn hiệu hàng đầu cho tới những doanh nghiệp nhỏ có nhiều tham vọng ở 150 nước trong việc có được một lợi thế trong việc cạnh tranh của họ. Là một trong số ít tổ chức hiểu được những tiêu chuẩn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, chúng tôi không chỉ đánh giá doanh nghiệp của bạn đã đáp ứng những tiêu chuẩn đó tốt như thế nào, mà chúng tôi còn tạo ra những chuẩn mực mới từ điểm xuất phát và đào tạo nhóm một cách toàn cầu để sử dụng và thể hiện tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn.