Chứng nhận đối với hệ thống quản lý hợp nhất PAS 99

Hãy làm cho hệ thống quản lý hợp nhất bạn hợp thức hóa với chứng nhận PAS 99. Và chứng minh với những khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng, các nhà cung cấp và bên liên quan việc doanh nghiệp bạn hiệu quả như thế nào. Chúng tôi phát triển chứng nhận PAS 99, nhưng chúng tôi vẫn duy trì vai trò thẩm định viên độc lập trong suốt quá trình chứng nhận – đem lại cho bạn sự tự tin khi chứng nhận cùng với cơ quan chứng nhận hàng đầu.


Làm thế nào để được chứng nhận PAS 99

Chúng tôi đã làm quá trình chứng nhận PAS 99 trở nên đơn giản. Những yêu cầu PAS 99 sau khi chúng tôi nhận được đơn áp dụng, chúng tôi sẽ cử giám đốc khách hàng tới để hướng dẫn bạn và doanh nghiệp bạn thông qua những bước sau:

  1. Phân tích thiếu sót
    Đây là dịch vụ tùy chọn trước khi đánh giá thông qua đó chúng tôi có cái nhìn gần hơn với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiện hành bạn và so sánh nó với những tiêu chuẩn PAS 99. Bước này giúp chúng tôi nhận ra những khu vực cần làm việc nhiều hơn trước khi tiến hành đánh giá chính thức nhằm tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho doanh nghiệp bạn. 

  2. Đánh giá chính thức
    Đánh giá chính thức trải qua hai giai đoạn. Đầu tiên, chúng tôi sẽ xem lại công tác chuẩn bị cho việc đánh giá tổ chức của bạn thông qua việc đánh giá trong trường hợp những quy trình cần thiết PAS 99 kiểm soát đã được phát triển. Chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết số liệu với bạn nếu như chúng tôi phát hiện những lỗ hổng, và bạn có thể đóng lại những lỗ hổng đó. Nếu tất cả những tiêu chuẩn được đáp ứng, sau đó chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá việc thực hiện quy trình và việc kiểm soát trong tổ chức của bạn để đảm bảo rằng doanh nghiệp bạn đang hoạt động một cách hiệu quả như được yêu cầu đối với chứng nhận ISO 9001

  3. Chứng nhận và sau khi chứng nhận
    Khi doanh nghiệp bạn đã vượt qua việc đánh giá chính thức, doanh nghiệp bạn sẽ nhận được chứng chỉ PAS 99 và có giá trị trong vòng ba năm. Giám đốc khách hàng sẽ luôn giữ liên lạc trong suốt quá trình này, thường xuyên thăm quan để đảm bảo hệ thống bạn không chỉ duy trì việc tuân thủ mà còn đảm bảo hệ thống liên tục cải thiệnĐào tạo PAS 99

Chúng tôi sử dụng phương pháp học tăng tốc để đảm bảo bạn hoàn toàn hiểu về hệ thống quản lý tích hợp. Và chúng tôi đưa việc học kết hợp với các buổi giảng dạy trong phòng học, các buổi hội thảo và các bài học tương tác. Chúng tôi có thể mang các khóa đào tạo đến cho bạn trong các khóa học tại công ty.


Tại sao chọn BSI?

Chúng tôi đã đi tiên phong về tiêu chuẩn hơn 100 năm qua và ngày nay, chúng tôi là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường này. Chúng tôi đã hỗ trợ hơn 65.000 doanh nghiệp từ những nhãn hiệu hàng đầu cho tới những doanh nghiệp nhỏ có nhiều tham vọng ở 150 nước trong việc có được một lợi thế trong việc cạnh tranh của họ. Là một trong số ít tổ chức hiểu được những tiêu chuẩn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, chúng tôi không chỉ đánh giá doanh nghiệp của bạn đã đáp ứng những tiêu chuẩn đó tốt như thế nào, mà chúng tôi còn tạo ra những chuẩn mực mới từ điểm xuất phát và đào tạo nhóm một cách toàn cầu để sử dụng và thể hiện tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn.