Hệ thống quản lý hợp nhất PAS 99

Hệ thống quản lý giúp bạn thu lợi nhiều hơn từ tổ chức của bạn. Và tích hợp những hệ thống quản lý này cho phép bạn thậm chí đạt nhiều hơn mà không phải đầu tư thêm thời gian hoặc tiền bạc. PAS 99 là thông số kỹ thuật đầu tiên thế giới về hệ thống quản lý tích hợp. Rất nhiều khách hàng yêu cầu khuôn mẫu để quản lý tất cả các hệ thống được chứng nhận. Vì vậy chúng tôi phát triển PAS 99 sử dụng hướng dẫn ISO để viết các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý – đem lại cho bạn khuôn mẫu cấp thế giới để làm việc.


Bạn có sẵn sàng hợp nhất các hệ thống quản lý?

Bạn có thể có hai hệ thống quản lý, hoặc có thể có nhiều hơn thế. Và nó không quan trọng việc bạn đã thử tích hợp chúng trước đó hay chưa. Chúng tôi có khóa đào tạo và nguồn lực phù hợp với mức độ kinh nghiệm. Chúng tôi cung cấp các gói dịch vụ làm theo yêu cầu doanh nghiệp bạn. Gói PAS 99 có thể được thiết kế để loại bỏ sự phức tạp để đưa bạn đến nơi bạn muốn đến – cho dù xuất phát điểm bạn như thế nào. Các hệ thống tích hợp thông thường có thể bao gồm quản lý chất lượng ISO 9001, Quản lý môi trường ISO 14001, quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp BS OHSAS, IS0/IEC 27001 quản lý an ninh thông tin, ISO/IEC 20000 Quản lý dịch vụ CNTT, ISO 22000 quản lý an toàn thực phẩm và BSI ISO 22301 Quản lý kinh doanh liên tục, nhưng không bị giới hạn bởi những tiêu chuẩn này.Những lợi ích hệ thống quản lý hợp nhất là gì?

  • Đáp ứng tất cả các yêu cầu tiêu chuẩn với các bộ chính sách và quy trình
  • Đánh giá từ hai hệ thống trở lên tại cùng một thời điểm để tiết kiệm thời gian và nguồn lực
  • Cải tiến hiệu suất chung thông qua việc gỡ bỏ nhu cầu đối với các nhiệm vụ kép 
  • Xác định rõ ràng vai trò và trách nhiệm các mục tiêu nổi bật
  • Dễ dàng cải tiến tất cả các hệ thống quản lý 


Đào tạo PAS 99

Chúng tôi sử dụng phương pháp học tăng tốc để đảm bảo bạn hoàn toàn hiểu về hệ thống quản lý tích hợp. Và chúng tôi đưa việc học kết hợp với các buổi giảng dạy trong phòng học, các buổi hội thảo và các bài học tương tác. Chúng tôi có thể mang các khóa đào tạo đến cho bạn trong các khóa học tại công ty.


Tại sao chọn BSI?

Chúng tôi đã đi tiên phong về tiêu chuẩn hơn 100 năm qua và ngày nay, chúng tôi là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường này. Chúng tôi đã hỗ trợ hơn 65.000 doanh nghiệp từ những nhãn hiệu hàng đầu cho tới những doanh nghiệp nhỏ có nhiều tham vọng ở 150 nước trong việc có được một lợi thế trong việc cạnh tranh của họ. Là một trong số ít tổ chức hiểu được những tiêu chuẩn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, chúng tôi không chỉ đánh giá doanh nghiệp của bạn đã đáp ứng những tiêu chuẩn đó tốt như thế nào, mà chúng tôi còn tạo ra những chuẩn mực mới từ điểm xuất phát và đào tạo nhóm một cách toàn cầu để sử dụng và thể hiện tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn.